Skip to content

Thông báo về việc nghỉ lễ 02/09

Theo thông báo của UBND TP.HCM về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 67 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.
Nhà Trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức của Trường được nghỉ lễ ngày 02/09/2012 và được nghỉ bù thêm ngày 03/09/2012 (thứ hai) do ngày 02/09 trùng ngày Chủ nhật.
Đề nghị Trưởng Ban Quản lý cơ sở phân công trực trong các ngày nghỉ và gửi lịch trực về phòng Tổ chức-Hành chính trước ngày 30/08/2012.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị: Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện,... trước khi nghỉ lễ phải kiểm tra kỹ an toàn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu, điện, nước, các chất dễ cháy nổ, ... Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ cần đăng ký danh sách cho Tổ bảo vệ - Ban Quản lý cơ sở biết để kiểm tra và theo dõi.
Trân trọng kính chào.

Xem chi tiết thông báo tại đây.