Skip to content

Tiếp tục mở cổng đăng ký VNU Will Run 2020

VNU Will Run 2020 là giải chạy trực tuyến do Ban Cán sự Đoàn và Công Đoàn Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức. Hoạt động này được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ cho học bổng "Nghị lực" để trao tặng cho các sinh viên có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Sau thời gian mở đăng ký, hiện Ban tổ chức nhận được rất nhiều yêu cầu mở rộng thời gian đăng ký từ những bạn chưa kịp tham gia và để tạo điều kiện  cho các bạn này có thêm thời gian tham gia đường chạy, BTC quyết định mở đăng ký đợt 2, kéo dài  đến hết ngày 30/11/2020.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ mua áo ủng hộ quỹ học bổng Will Foundation tại Văn phòng Đoàn - Hội phòng D101.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình VNU Will Run 2020 xem tại: https://tinyurl.com/NOTEWR2020

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin