Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Tuần lễ sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

 Ngày 13,14 tháng 6 năm 2012, tại GĐ 1 của Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG HCM đã diễn ra tuần lễ sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên khóa 3 của Trường.

Trong các buổi sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa, gần 450 bạn sinh viên sắp tốt nghiệp đã được trang bị những kiến thức về:
- Tình hình kinh tế xã hội của đất nước, xu hướng phát triển của ngành CNTT ở Việt Nam và trên Thế giới trong thời gian sắp đến.
- Các kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm việc trong các công ty tin học. Đạo đức nghề nghiệp với các tân Cử nhân , Kỹ sư,…
- Các kiến thức pháp luật như luật dân sự, luật lao động, cách thực hiện một hợp đồng dân sự, vấn đề bản quyền và sử hữu trí tuệ,
- Các cơ hội học tập sau khi ra trường.

IMAG0466

Trong dịp này, Trường cũng mời các công ty lớn về CNTT tại Tp.HCM giới thiệu về cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ở các công ty:
- Công ty CSC Việt Nam
- Công ty Renesas Design Việt Nam
- Công ty TMA
- Công ty FSoft
- Công ty Aricent
- Công ty IMT-Solutions
- Công ty KMS-Technology
Tuần lễ sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa là một trong những hoạt động của Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao cả về ý thức xã hội lẫn khả năng chuyên môn cho thị trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trong thời gian đến.

IMAG0469