Skip to content

XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.

04/5/2021: P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa

05/5/2021-12/5/2021: Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

14/5/2021:Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

17/5/2021: P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

18/5/2021-21/5/2021: Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

26/5/2021: Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2021

Thông tin chi tiết: https://bom.to/4AD7Rh1kEnIgB

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin