Skip to content

Học tập - Nghiên cứu

LƯU Ý MỘT SỐ ĐIỀU KHI HỌC ONLINE

LƯU Ý MỘT SỐ ĐIỀU KHI HỌC ONLINE

Từ ngày 10/5/2021, trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trường có một số lưu ý dành cho các bạn sinh viên: 1. Thông tin lớp học có từ đầu học kỳ...
UIT ALGO BOOTCAMP 2021 - ROUND 2021-001

UIT ALGO BOOTCAMP 2021 - ROUND 2021-001

Bộ môn AI mời các bạn sinh viên tham gia contest AlgoBootcamp - Round 2021-001 - May21. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 13:00 - 18:00 ngày 11/05/2021. Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ giải 5 bài. Những thí...
 Thông báo về việc mở lớp học lại môn tiếng Anh II - chương trình tiên tiến

Thông báo về việc mở lớp học lại môn tiếng Anh II - chương trình...

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ, Văn phòng các chương trình đặc biệt có dự định sẽ mở lại môn tiếng Anh II trong học kỳ 2  năm học 2020-2021. Sinh viên có nguyện vọng học lại vui lòng phản...
Thông báo kết quả thi tiếng anh ĐGNL ngày 11/04/2021

Thông báo kết quả thi tiếng anh ĐGNL ngày 11/04/2021

  Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ vừa thông báo đến các học viên kết quả thi tiếng Anh đánh giá năng lực đạt chuẩn đầu ra. Theo đó, Có 16 học viên tham gia kỳ thi đánh giá...
Xin chúc mừng nhóm sinh viên có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE2021

Xin chúc mừng nhóm sinh viên có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị...

Bài báo "Deep-IDS: A lightweight Neural Network based Intrusion Detection System" do nhóm sinh viên Nguyễn Xuân Dươnh, Nguyễn Xuân Hà và Huỳnh Hoàng Hải đã được đăng lên Hội nghị khoa học RICE 2021....
Chúc mừng nhóm sinh viên KHDL2018 đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học SNPD2021 

Chúc mừng nhóm sinh viên KHDL2018 đã có bài báo khoa học đăng tại Hội...

Xin chúc mừng các bạn sinh viên Nguyễn Ngân Linh và Võ Hoàng Thông dưới sự hướng dẫn của TS.Đỗ Trọng Hợp đã có bài báo khoa học đăng tại  Hội nghị khoa học SNPD2021. Hội nghị khoa học SNPD2021 à hội...
Nhóm sinh viên có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering)

Nhóm sinh viên có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-...

Chúc mừng nhóm sinh viên Trần Văn Như Ý và Phạm Nhật Tuấn đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021. Bài báo mang tên “LS-TFP: A LSTM-Based Traffic Flow Prediction Method in...
Nhóm sinh viên ATTN 2017 và ATTT 2017 đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering) 

Nhóm sinh viên ATTN 2017 và ATTT 2017 đã có bài báo khoa học đăng tại...

Bài báo “A Real - Time Evaluation Framework for Machine learning-based IDS” do hai sinh viên Nguyễn Khắc Minh Quân lớp ANTN 2017 và Vũ Anh Hào lớp ATTT 2017 phối hợp thực hiện. Bài báo được sự hướng...
Chúc mừng nhóm sinh viên đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering)

Chúc mừng nhóm sinh viên đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị...

Bài báo "Empirical Performance Evaluation of Machine Learning based Ddos Attack Detections" do sinh viên Trần Bảo Sam và Hồ Thị Huyền lớp An toàn Thông tin 2016 thực hiện được đăng tại Hội nghị khoa...
NHỮNG LƯU Ý KHI THAM GIA LỚP TÂN BINH - UIT ALGO BOOTCAMP 2021

NHỮNG LƯU Ý KHI THAM GIA LỚP TÂN BINH - UIT ALGO BOOTCAMP 2021

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ những quy định của lớp tân binh, Ban tổ chức lớp học đưa ra một số lưu ý sau: Tất cả các  trường hợp điền thông tin Họ và Tên, và các thông tin khác không nghiêm túc sẽ bị...

Trang