Skip to content

Chợ phiên Sinh viên

Chợ phiên Sinh viên nằm trong chuỗi hoạt động Sức trẻ Sinh viên TP.HCM năm 2021 do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức. Đây cũng là hoạt động định kỳ dành riêng cho các bạn Sinh viên, Các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, TCCN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Chợ phiên sẽ  diễn ra vào lúc 15g00 đến 22g00 ngày 20/03/2021 tại Đường nội bộ - Nhà Văn hóa Sinh viên tại Khu đô thị ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/nvhsvtphcm

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin