Skip to content

HỖ TRỢ THÀNH PHỐ CÔNG TÁC TIÊM VẮC-XIN COVID 19 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tuyển sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tiêm vắc-xin, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận đăng ký tiêm vắc-xin của người dân

2. Điều phối người dân thực hiện giãn cách theo đúng quy định.

Thời gian hỗ trợ: từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 25/6/2021.

Địa điểm: tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sinh viên đăng ký tham gia ngay tại đường link: http://bit.ly/dkhotrocongtactiemvacxintphcm

Yêu cầu:

- Tham gia tình nguyện an toàn theo đúng sự hướng dẫn và phân công của Cán bộ y tế tại điểm tiêm;

- Tham gia hỗ trợ xuyên suốt từ khi được phân công đến khi hoàn tất việc tiêm vắc-xin tại điểm tiêm đó.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tsmt.tphcm