Skip to content

Kế hoạch bảo vệ luận văn và xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ

Kính gửi các bạn học viên cao học,

1. Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn

- Đợt 1: tháng 2

Deadline nộp hồ sơ đăng ký: 10/01

 -  Đợt 2: tháng 6 

Deadline nộp hồ sơ đăng ký: 10/05

 -  Đợt 3: tháng 12 

Deadline nộp hồ sơ đăng ký: 10/11

 2. Kế hoạch xét duyệt đề tài luận văn

 - Đợt 1:  tháng 3

Deadline nộp đăng ký: 05/03.

 - Đợt 2:  tháng 7 

Deadline nộp đăng ký: 05/07.

 - Đợt 3:  tháng 11 

Deadline nộp đăng ký: 05/11.

 Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-cao-hoc/6130-ke-ho...

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin