Skip to content

Kết quả bình chọn CBVC-GV được yêu thích nhất

Thực hiện theo Thông báo ngày 18/03/2013 về việc tổ chức bình chọn CBVC-GV được yêu thích nhất năm học 2012-2013,nhằm tôn vinhnỗ lực cống hiến của CBVC-GV trong Trường, Ban Tổ chức cuộc bình chọn CBVC-GV được yêu thích nhất năm học 2012-2013 đã triển khai hoạt động và tổng kết được kết quả như sau:

A.DANH HIỆU CBVC-GV ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

1.Kết quả:

a.Danh hiệu CBVC-GV được yêu thích nhất do sinh viên bình chọn:

TT

MÃ SỐ NV

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

DANH HIỆU

1

80214

Lê Hoàng Tuấn

BM.Toán – Lý

Giảng viên được sinh viên yêu thích nhất

2

80127

Phạm Thị Nhàn

Phòng Công tác Sinh viên

Nhân viên phòng ban được sinh viên yêu thích nhất

b.Danh hiệu CBVC-GV được yêu thích nhất do CBVC bình chọn:

TT

MÃ SỐ NV

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

DANH HIỆU

1

80235

Phạm Thi Vương

Khoa Công nghệ phần mềm

Giảng viên được CBVC yêu thích nhất

2

80238

Trần Hạnh Xuân

Khoa Công nghệ phần mềm

Nhân viên phòng ban được CBVC yêu thích nhất

2.Giải thưởng:

-         Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân đoạt danh hiệu CBVC-GV được yêu thích nhất sẽ được trao tặng tại lễ Khai giảng năm học 2013 – 2014.

-         Phẩn thưởng cho các cá nhân đoạt giải CBVC-GV được yêu thích nhất là chuyến du lịch Thái Lan dành cho CBVC-GV đoạt giải (trị giá tương đương 10 triệu đồng). Chuyến đi sẽ được thực hiện cùng với chuyến đi du lịch nghỉ hè của Trường. Khi tham gia chuyến du lịch, ngoài phần thưởng, CBVC-GV đoạt giải vẫn được nhận khoản hỗ trợ đi du lịch hè của Trường như những CBVC khác. Nếu chuyến đi không được Nhà trường tổ chức, CBVC-GV đoạt giải sẽ được nhận giải thưởng bằng tiền mặt. Nếu CBVC-GV đoạt giải không tham gia chuyến đi thì được xem như từ chối nhận phần thưởng. 

B.KẾT QUẢ DỰ ĐOÁN CBVC-GV ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT.

1.Kết quả:

a.Sinh viên

TT

MÃ SỐ SV

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GIẢI THƯỞNG

1

11520357

Nguyễn Thành Thái

Khoa Công nghệ phần mềm

Sinh viên có kết quả bình chọn Giảng viên được sinh viên yêu thích nhất chính xác và dự đoán gần đúng nhất số người có kết quả giống mình

2

09520243

Nguyễn Hùng Quý

Khoa Kỹ thuật máy tính

Sinh viên có kết quả bình chọn Nhân viên phòng ban được sinh viên yêu thích nhất chính xác và dự đoán gần đúng nhất số người có kết quả giống mình.

b.CBVC:

TT

MÃ SỐ NV

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GIẢI THƯỞNG

1

80209

Lê Thanh Trọng

Khoa Công nghệ phần mềm

CBVC có kết quả bình chọn Giảng viên được CBVC yêu thích nhất chính xác và dự đoán gần đúng nhất số người có kết quả giống mình

2

80167

Cáp Phạm Đình Thăng

Khoa Công nghệ phần mềm

CBVC có kết quả bình chọn Nhân viên phòng ban được CBVC yêu thích nhất chính xác và dự đoán gần đúng nhất số người có kết quả giống mình

2.Giải thưởng:

Phần thưởng cho các cá nhân có kết quả bình chọn người được yêu thích nhất chính xác và dự đoán gần đúng nhất số người có kết quả giống mình là 2 triệu đồng (tiền mặt). Số tiền thưởng này sẽ được trao tặng tại Lễ Khai giảng năm học 2013 – 2014.

 

Xem thông báo chi tiết tại đây