Skip to content

Khảo sát tác động của dịch COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)về khảo sát tác động của dịch COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM, Ban Công tác Sinh viên (ĐHQG-HCM) đề nghị các bạn sinh viên trả lời khảo sát về việc tác động của dịch COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM.

Link thực hiện khảo sát: https://bit.ly/3n9C91m

Link dự phòng: https://docs.google.com/forms/d/e/1F...OJ8-w/viewform

Chú ý: khảo sát này là của ĐHQG-HCM - khác với khảo sát https://forum.uit.edu.vn/node/551915

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin