Skip to content

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo Danh sách các Hội đồng Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo Danh sách các Hội đồng Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022.

Theo đó, đợt bảo vệ khóa luận này có 6 đề tài:

  • Hệ thống dự báo luồng giao thông thời gian dựa trên phân tích dữ liệu lớn chuỗi thời gian.
  • Nhận dạng chuỗi ý kiến cho phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh bình luận điện thoại thông minh trên tiếng Việt
  • Phát hiện bình luận xúc phạm ngôn ngữ tiếng Việt trên mạng xã hội trong dữ liệu trực tuyến
  • Phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh của bình luận về điện thoại thông minh trên tiếng Việt
  • Nghiên cứu tạo sinh tự động câu hỏi tiếng Việt
  • Nghiên cứu được hiểu tự động dựa trên suy luận số liệu cho văn bản tiếng Việt chủ đề Covid-19 

Mọi thông thông chi tiết về hội đồng xem tại: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-dai-hoc/5813-thong-bao-khoa-lu-n-t-t-nghi-p-hk1-nam-h-c-2021-2022

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin