Skip to content

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

Khoa Kỹ thuật Máy tính đang lên kế hoạch và phát triển một số đề tài mới  cần các bạn sinh viên có đam mê tìm tòi, học hỏi cùng tham gia nghiên cứu các đề tài như sau:

Đề tài 1: Thiết kế Camera thông minh ứng dụng trong Toà nhà

Yêu cầu: 

      - Sinh viên yêu thích lập trình nhúng, IoT và Trí tuệ nhân tạo trong Hệ thống nhúng

      -  Sinh viên biết lập trình C/C++/uC/uP

Đề tài 2: Nghiên cứu và Thiết kế bục giảng/bàn học thông minh ứng dụng trong lớp học thông minh

Yêu cầu: 

     - Sinh viên yêu thích lập trình nhúng, IoT và Trí tuệ nhân tạo trong Hệ thống nhúng

      -  Sinh viên biết lập trình C/C++/uC/uP/Linux

Đề tài 3: Nghiên cứu và Thiết kế Camera thông minh sử dụng SoC và FPGA

Yêu cầu: 

     - Sinh viên yêu thích thiết kế vi mạch, hệ thống máy tính và Trí tuệ nhân tạo trên SoC

      -  Sinh viên biết lập trình C/C++/uC/uP/DLD/Vierilog

Đề tài 4: Nghiên cứu và Thiết kế Robot tự hành chăm sóc người già

Yêu cầu: 

     - Sinh viên yêu thích lập trình nhúng, IoT, Robots và Trí tuệ nhân tạo trong Hệ thống nhúng

      -  Sinh viên biết lập trình C/C++/uC/uP

Quyền lợi: Thực hiện Nghiên cứu khoa học sinh viên, giới thiệu thực tập và việc làm (sau khi tốt nghiệp)

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ce.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin