Skip to content

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021 SẼ NHẬN BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP PHOTO CÔNG CHỨNG GỬI VỀ NHÀ (HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ hạn chế tối đa sinh viên vào trường. Do đó, các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 sẽ không lên trường nhận Bằng tốt nghiệp nữa. 

Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn, Trường sẽ phát Bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng gửi về địa chỉ nhà cho các bạn (hoàn toàn miễn phí). Các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkbangdiem. Đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng.

Bước 2: Dùng email MSSV gửi mail đến với sinh viên chương trình đại trà hoặc với sinh viên chương trình đặc biệt để cung cấp thông tin : họ và tên, địa chỉ, số điện thoại

Bước 3: Trường sẽ chuyển phát đảm bảo 05 Bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng qua thông tin đã gửi trong email (hoàn toàn miễn phí).

Sinh viên Lưu ý:
- Thời gian nhận Bằng tốt nghiệp bản chính sẽ có thông báo sau (sinh viên theo dõi thông báo)
- Do tính chất quan trọng của Bằng tốt nghiệp, Trường sẽ không chuyển phát Bản chính bằng tốt nghiệp cho các bạn
- Sinh viên có nhu cầu nhận bản scan Bản chính bằng tốt nghiệp, có thể gửi email yêu cầu (gửi mail đến với sinh viên chương trình đại trà hoặc )
Mọi thông tin chi tiết xen tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin