Skip to content

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC TIÊU BIỂU CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tiêu biểu cấp trường dành cho các cá nhân tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực. Sinh viên xuất sắc sẽ do Hội đồng xét chọn tuyên dương các danh hiệu bình chọn.

Năm học 2019 - 2020, Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin có 06 danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tiêu biểu và sẽ được tuyên dương vào ngày 20/01/2021 trong Gala "Tự hào tuổi trẻ UIT".

  • Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn
  • Đồng chí Đặng Hồng Quang
  • Đồng chí Đinh Phạm Thiên Long
  • Đồng chí Võ Thành Trung
  • Đồng chí Nguyễn Thành Luân
  • Đồng chí Lê Thị Phượng

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin