Skip to content

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2021

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt  gửi các bạn thông tin về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 04 năm 2021. Cụ thể như sau:

24/11/2021 – 07/12/2021: Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

08/12/2021: P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

13/12/2021-24/12/2021: Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

29/12/2021: Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 04 năm 2021

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký xét TN và làm theo yêu cầu tại link: https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

Trường hợp sinh viên chưa đóng lệ phí xét TN => vẫn đăng ký xét TN bình thường, đến lúc nhận bằng thì bổ sung biên lai lệ phí xét TN sau.

Thông tin chi tiết:: https://oep.uit.edu.vn/vi/tb-kh-xet-tn-dot-4-nam-2021

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin