Skip to content

Thông tin các Hội nghị/Hội thảo/Tạp chí khoa học năm 2022

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chia sẻ đến các bạn thông tin các Hội nghị/Hội thảo/Tạp chí khoa học năm 2022:

- Hội nghị ACIIDS (Hạng B): https://aciids.pwr.edu.pl/2022/dates.php

- Hội nghị KSEM (Hạng B): https://ksem22.smart-conf.net/

- Hội nghị SOMET (Hạng C): https://www.somet2022.com/

- Hội nghị RIVF: https://rivf2022.huflit.edu.vn/

- Hội nghị KSE: https://kse2022.tbd.edu.vn/

- PACLIC 2022 (Hạng B): https://www.paclic2022.net/

- ICCCI 2022 (Hạng B): https://iccci.pwr.edu.pl/2022/

- NLDB 2022 (Hạng C): https://nldb2022.prhlt.upv.es/

- SoICT: https://soict.org/

- Hội thảo Quốc gia thường niên "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT": https://vnict.vn/

Có rất nhiều hệ khuyến nghị để đưa ra những gợi ý tạp chí phù hợp với bài báo. Các bạn chỉ cần nhập vào tiêu đề/tóm tắt (abstract)/từ khóa (keywords)/... các hệ thống sẽ gợi ý cho chúng ta hàng loạt tạp chí phù hợp (kèm theo các thông số đánh giá tạp chí rõ ràng).

Ngay khi bài báo bị tạp chí từ chối (reject), tạp chí thuộc các nhà xuất bản lớn (Springer, Elsevier, ...) cũng có các ứng dụng Transfer Service/Transfer Manager hỗ trợ tìm và gợi ý cho chúng ta nên nộp những tạp chí nào phù hợp hơn.

Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn NCS tìm được những tạp chí phù hợp.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-tien-si/5873-thong-tin-cac-hoi-nghi-hoi-thao-tap-chi-khoa-hoc-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin