Skip to content

Bài báo của sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm UIT được chấp nhận tại hội nghị IEA / AIE 2021

IEA/AIE 2021 là một hội nghị uy tín về các ứng dụng liên quan đến các hệ thống thông minh ứng dụng. Hội nghị lần thứ 34 sẽ được tổ chức  tại Malaysia năm nay.

Bài báo "An Ontology-based Resume Searching System for Job Applicants in Information Technology" của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin đã được hội nghị chấp nhận. Bài báo được thực hiện bởi sinh viên Phan Thanh Tùng – 16521399 - PMCL2016.3 (Tác giả chính) và sinh viê Phạm Quang Vinh - 16521446- PMCL2016.3 và giảng viên hướng dẫn ThS. Huỳnh Tuấn Anh, TS. Nguyễn Đình Hiển

Bài báo được thực hiện trong quá trình nhóm làm khóa luận với đề tài “Hệ Thống Sàng Lọc Sơ Yếu Lý Lịch Tự Động”. Để giúp cho nhà tuyển dụng cũng như ứng viên có được kết quả tốt nhất, nhóm đã tiến hành tìm hiểu và đưa ra một giải pháp bằng cách so khớp CV và JD, dựa trên ứng dụng của Máy học và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên kết hợp với Ontology. 

Một lần nữa chúc mừng sự thành công của sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn.

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin