Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

CEEC - Thông báo về việc hỗ trợ thiết bị làm mạch PCB 

Bạn đang trong quá trình thực hiện đồ án môn học và gặp khó khăn trong việc đóng gói, hiện thực mạch PCB? Hãy để Câu lạc bộ CEEC hỗ trợ bạn.

Hiện tại, ở khoa Kỹ thuật Máy tính có không gian hỗ trợ sinh viên thực hành và làm mạch PCB do câu lạc bộ CEEC quản lý. Các bạn sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án có thể sử dụng các thiết bị để hỗ trợ việc học tập.

Ngoài ra, trong quá trình làm mạch, nếu có vấn đề vướng mắc, các bạn có thể đặt câu hỏi và nhờ hỗ trợ, hướng dẫn từ các bạn thành viên câu lạc bộ - những bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm mạch PCB.

Tài liệu tham khảo hướng dẫn thiết kế mạch với công cụ EasyEDA: https://drive.google.com/file/d/11Gsw-80NvRm6_fApfeMVpa8gXQUy9ASy/view?usp=sharing 

Hy vọng những thông tin trên sẽ một phần hỗ trợ các bạn trong quá trình thực hiện đồ án môn học.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/Computer.Engineering.Embedded.Club/posts/pfbid0YncVF9zxwoYjstMKP6b5wYecxQqiu4iCqkvwDNNnjSEBc2SkuQShGqatpKDNBLkol 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin