Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chúc mừng 02 sinh viên ngành An toàn thông tin, khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã có bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí IEEE Access 

Tên bài báo: A Coverage-guided Fuzzing Method for Automatic Software Vulnerability Detection using Reinforcement Learning-enabled Multi-Level Input Mutation (Tạm dịch: Phương pháp fuzzing có chỉ dẫn độ phủ trong phát hiện lỗ hổng phần mềm dựa trên học tăng cường)

Toàn văn bài báo: https://ieeexplore.ieee.org/document/10580893

Sinh viên thực hiện:

- Nguyễn Phúc Chương - Lớp Tài năng ngành ATTT 2019

- Phạm Thành Thái - Lớp Tài năng ngành ATTT 2019

Giảng viên hướng dẫn:

- ThS. Phan Thế Duy

- TS. Phạm Văn Hậu 

Thông tin chi tiết:

Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top 25% tạp chí danh giá nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật và Khoa học máy tính) đã đăng bài nghiên cứu “A Coverage-guided Fuzzing Method for Automatic Software Vulnerability Detection using Reinforcement Learning-enabled Multi-Level Input Mutation” của nhóm sinh viên chuyên ngành An toàn thông tin, Khoa MMT-TT, Trường ĐH CNTT. Đây là công trình khoa học về lĩnh vực Phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật phần mềm được nhóm sinh viên thực hiện tại PTN ATTT trong quá trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) trong năm vừa qua.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/share/p/4xxnPkiffhuaG8SL/

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin