Skip to content

Chúc mừng sinh viên ngành An toàn Thông tin công trình nghiên cứu về Cơ chế xác thực phi tập trung trong Metaverse được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 9 về Khoa học Thông tin và Máy tính (NASFOSTED NICS 2022)

Chúc mừng sinh viên ngành An toàn Thông tin Lê Công Hầu và Nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu về Cơ chế xác thực phi tập trung trong Metaverse được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 9 về Khoa học Thông tin và Máy tính (NASFOSTED NICS 2022), được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Tp. HCM vào ngày 31.10.2022 sắp tới.

Tên Bài báo: “A Blockchain-Based Authentication and Access Control for Smart Devices in SDN-Enabled Networks for Metaverse” 

GVHD: ThS. Trần Tuấn Dũng, ThS. Phan Thế Duy.

Đây là đề tài nghiên cứu được Công Hầu thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhóm nghiên cứu InSecLab trong thời gian 2 bạn tham gia nghiên cứu về công nghệ blockchain và Mã hóa dựa trên thuộc tính - Attribute-based Encryption (ABE), trong bài toán đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống mạng khả lập trình (SDN) tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab).

Nội dung bài báo: Nổi lên với các tính năng vượt trội trong quản lý mạng, Mạng do phần mềm xác định (SDN) được coi là mô hình linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh thành phố thông minh bao gồm một số lượng lớn các thiết bị không đồng nhất. Trong tầm nhìn mà Metaverse hướng tới, SDN đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối mạng để hỗ trợ trải nghiệm tương tác thông qua các thiết bị thông minh. Nghiên cứu này trình bày về BlockBee, một kiến trúc dựa trên Blockchain để xác thực phi tập trung và kiểm soát truy cập cho các thiết bị thông minh trong mạng hỗ trợ SDN cho ngữ cảnh Metaverse. Với bản chất phân quyền, BlockBee tăng cường ứng dụng Metaverse bằng cách tăng cường bảo mật, độ tin cậy và đáng tin cậy trước khi mọi kết nối được thiết lập.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/posts/pfbid02apRoV7YQUprFLiJ8z7syfQiGDNeVSJMk5BHhCBzu6aUY2wv9dDAZNrkB831YH8XNl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin