Skip to content

Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Trong thời gian livestream có quý vị phụ huynh và các bạn học sinh chưa thể xem trực tuyến được. Ad đã tổng hợp các videoclip giới thiệu về 4 buổi tư vấn.

Mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh theo dõi!

✅Số thứ 1: Tuyển Sinh 2020 - Những điều cần biết (https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/videos/861540204307669/)

✅Số thứ 2: Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu về Ngành Kỹ thuật Phần mềm, Ngành Hệ thống Thông tin, Thương mại Điện tử, Công nghệ Thông tin, Khoa học Dữ liệu (https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/videos/2555266978133056/)

✅Số thứ 3: Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu về Ngành Kỹ thuật Máy tính, Ngành Khoa học Máy tính, Ngành Mạng máy tính, Ngành An toàn Thông tin (https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/videos/650493772374604/)

✅Số thứ 4: Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn thông tin về đời sống sinh viên, cơ hội và thách thức của nhóm ngành CNTT (https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/videos/643904559744954/)