Skip to content

Cuộc thi CTF WannaGame Championship Spring Season đã được khởi động

CTF WannaGame là cuộc thi học thuật do khoa Mạng máy tính và Truyền thông phối hợp cùng InsecLab và Trung tâm An ninh mạng (CNSC) trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. 

Vào lúc 23h ngày 16/3/2021, cuộc thi CTF WannaGame Championship Spring Season đã chính thức khởi tranh với 32 đội với hình thức online. Đăng ký tài khoản thi: https://play.picoctf.org/events/34

Cuộc thi sẽ kết thúc vào lúc 2h00 ngày 31/3/2021.

Thông tin về cuộc thi picoCTF 2021 xem tại:https://picoctf.org/competitions/2021-spring.html

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin