Skip to content

Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021"

Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được sự bảo trợ của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông, do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GDĐT) và Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Cuộc thi năm 2021 tiếp tục được mở rộng ra khu vực ASEAN với sự tham gia của các đội sinh viên đại diện một số trường đại học của các nước ASEAN.

Cuộc thi được tổ chức 3 vòng

- Vòng Khởi động: thi CTF online (Jeopardy) trong 4 tiếng, dự kiến ngày 18/9/2021

- Vòng Sơ khảo: thi CTF Jeopardy trong 8 tiếng, các đội Việt Nam thi onsite tại hai khu vực ở Hà Nội và Tp HCM, các đội ASEAN thi online. Dự kiến thi ngày 16/10/2021

- Vòng Chung khảo: Gồm 10 đội Việt Nam (5 đội đứng đầu Sơ khảo mỗi khu vực ) sẽ thi tại Hà Nội cùng các đội đứng đầu các nước ASEAN (mỗi nước có một đội) thi online. Dự kiến thi ngày 13/11/2021

- Trong trường hợp các đội thi của Việt Nam không thể tham dự tập trung tại vòng Sơ khảo hoặc Chung khảo (ví dụ do Covid) thì các đội sẽ thi online.

Tất cả các đội UIT đều được tham dự không giới hạn số lượng tham gia vòng khởi động đăng ký trước ngày 10.09.2021 thông qua thông báo từ trường sắp tới.

Thông tin về cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin: https://inseclab.uit.edu.vn/thong-tin-cuoc-thi-sinh-vien-voi-an-toan-thong-tin

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin