Skip to content

CUỘC THI THIẾT KẾ, SÁNG TẠO SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cuộc thi thiết kế, sáng tạo sản phẩm công nghệ dành cho người khuyết tật năm 2021 do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo tìm kiếm và phát triển những sản phẩm thiết thực phục vụ cho người khuyết tật trong xã hội.

Cuộc thi mở rộng cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở trong và ngoài nước. Thí sinh đăng ký dự thi cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 thành viên/nhóm) qua link: https://bit.ly/spkhuyettat2021.

Thời hạn đăng ký từ ngày ban hành kế hoạch đến hết tháng 07/2021. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021.

Các sản phẩm tham dự thi phải đảm bảo được tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng thực tế, tập trung vào mục tiêu phục vụ cho từng đối tượng người khuyết tật trong xã hội, cụ thể như:

+ Ứng dụng công nghệ giúp cho người khuyết tật trong học tập, sinh hoạt;

+ Mô hình phát triển học tập - vận động cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ;

+ Sản phẩm điện tử trợ giúp người khuyết tật.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ce.uit/

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin