Skip to content

Đăng ký Buổi nói chuyện chuyên đề của Giáo sư Genci Capi

Kính gửi Anh/Chị,

 

GS. Genci Capi - Đại học Toyama (University of Toyama), Nhật Bản sẽ đến thăm, và làm việc với Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Trong chuyến công tác này, Giáo sư sẽ trình bày chuyên đề: "Intelligent Robotic Systems in human environment.

 

Phòng Quan hệ Đối ngoại thông báo đến học viên cao học và sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự buổi nói chuyện chuyên đề nói trên.

 

 

 

Thời gian: 14h00 ngày 06/02/2015 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng A106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông tin về Giáo sư và nội dung của buổi nói chuyện chuyên đề: vui lòng xem thông tin bên dưới.

Thông tin đăng ký vui lòng gửi về:   đến 16g30 ngày 03/02/2015 (Thứ Ba).

------------------------------

 

Presentation title:  Intelligent robotic systems in human environments

Abstract: In the near future robots will coexist with humans, assisting them in everyday life environments. These environments pose a significant challenge because of their complexity and inherent uncertainty. Therefore, the robot must

a) deal with dynamic changes of the environment;

b) have learning abilities;

c) safely interact with humans.

In this talk, the research conducted at the Robotics Lab. University of Toyama related to assistive robotics, rehabilitation robotics; human robot interaction and intuitive teaching methods for robot manipulators will be presented.

Bio: Genci Capi received the B.E. degree in mechanical engineering from Polytechnic University of Tirana, in 1993 and the Ph.D. degree in information systems engineering from Yamagata University, in 2002.

 

He was a Researcher at the Department of Computational Neurobiology, ATR Institute from 2002 to 2004. In 2004, he joined the Department of System Management, Fukuoka Institute of Technology, as an Assistant Professor, and in 2006, he was promoted to Associate Professor. He is currently a Professor in the Department of Electrical and Electronic Systems Engineering, University of Toyama.

 

His research interests include intelligent robots, multi robot systems, humanoid robots, learning and evolution.

 

Trân trọng