Skip to content

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT, CLC, CTTT, Tuyển sinh HK1 (2021-2022)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT, CLC, CTTT, Tuyển sinh HK1 (2021-2022)

STT Mã SV Họ tên Lớp SH Khoa Khóa Mức tối đa Ghi chú
1 185200xx Phùng Mỹ Liên TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
2 185212xx Hỷ Hoa Phương TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
3 185208xx Hồ Công Huynh TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
4 185200xx Nguyễn Thị Quỳnh Anh TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
5 185208xx Nguyễn Thị Diễm Hương TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
6 185206xx Triệu Thị Thùy Dung TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
7 185212xx Lê Thị Thanh Nhi TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
8 185201xx Bùi Thúy Vi TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
9 185210xx Nguyễn Ngọc Trúc Ly TMĐT2018 HTTT 18 6.600.000  
10 185202xx Đinh Quang Hoàng PMCL2018 CNPM 18 17.500.000  
11 185211xx Nguyễn Tài Nguyên PMCL2018 CNPM 18 8.750.000  
12 185203xx Nguyễn Chí Thành PMCL2018 CNPM 18 8.750.000  
13 185211xx Nguyễn Văn Hoài Nam PMCL2018 CNPM 18 7.200.000  
14 185207xx Đoàn Thị Thanh Hiếu PMCL2018 CNPM 18 7.200.000  
15 185213xx Trần Huy Quỳnh PMCL2018 CNPM 18 7.200.000  
16 185203xx Hoàng Đình Quang PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
17 185214xx Bùi Minh Tiến PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
18 185212xx Huỳnh Long Pháp PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
19 185213xx Lữ Ngọc Vĩnh Thái PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
20 185211xx Nguyễn Phạm Minh Nhật PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
21 185208xx Lê Nhị Khang PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
22 185214xx Nguyễn Lê Thành PMCL2018 CNPM 18 6.600.000  
23 185211xx Đoàn Văn Nghĩa MTCL2018 KTMT 18 17.500.000  
24 185206xx Nguyễn Phan Hoàng Đức MTCL2018 KTMT 18 8.750.000  
25 185215xx Đặng Lê Ngọc Trâm MTCL2018 KTMT 18 8.750.000  
26 185212xx Nguyễn Đăng Quang MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
27 185209xx Nguyễn Tuấn Khoa MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
28 185205xx Vũ Duy Di Đan MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
29 185211xx Trần Doãn Minh MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
30 185206xx Nguyễn Chí Dũng MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
31 185214xx Nguyễn Duy Thanh MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
32 185210xx Phạm Gia Long MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
33 185213xx Dương Minh Tâm MTCL2018 KTMT 18 6.600.000  
34 185214xx Nguyễn Thị Thúy MMTT2018 MMT 18 7.200.000  
35 185211xx Lê Thị Hồng Ngọc MMTT2018 MMT 18 7.200.000  
36 185210xx Nguyễn Minh Mẫn MMTT2018 MMT 18 7.200.000  
37 185206xx Lê Ngọc Mỹ Duyên MMTT2018 MMT 18 6.600.000  
38 185215xx Hồ Văn Anh Tú MMTT2018 MMT 18 6.600.000  
39 185212xx Nguyễn Trần Nhơn MMTT2018 MMT 18 6.600.000  
40 185206xx Trần Miên Khánh Hạ MMCL2018 MMT 18 17.500.000  
41 185216xx Vương Thanh Tuấn MMCL2018 MMT 18 8.750.000  
42 185211xx Nguyễn Thanh Nam MMCL2018 MMT 18 8.750.000  
43 185205xx Huỳnh Lý Minh Chương MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
44 185209xx Nguyễn Ngọc Minh Khuê MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
45 185204xx Phạm Đức Anh MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
46 185207xx Ngô Nguyễn Linh Hảo MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
47 185212xx Đào Trung Quân MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
48 185206xx Phạm Thanh Đức MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
49 185204xx Nguyễn Thị Lan Anh MMCL2018 MMT 18 6.600.000  
50 185216xx Lê Xuân Tùng KTPM2018 CNPM 18 7.200.000  
51 185215xx Lê Anh Tuấn KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
52 185216xx Nguyễn Thanh Tuấn KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
53 185200xx Trương Bá Cường KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
54 185215xx Nguyễn Xuân Tú KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
55 185215xx Nguyễn Hữu Trí KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
56 185207xx Nguyễn Công Hiếu KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
57 185205xx Vũ Cát KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
58 185214xx Đỗ Trung Thuận KTPM2018 CNPM 18 6.600.000  
59 185208xx Chế Quang Huy KTMT2018 KTMT 18 7.200.000  
60 185201xx Mai Anh Phong KTMT2018 KTMT 18 6.000.000  
61 185212xx Phạm Huỳnh Phúc KHDL2018 KTTT 18 7.200.000  
62 185210xx Phan Lực Lượng KHDL2018 KTTT 18 7.200.000  
63 185209xx Nguyễn Thị Thanh Kim KHDL2018 KTTT 18 7.200.000  
64 185203xx Huỳnh Khải Siếu KHDL2018 KTTT 18 7.200.000  
65 185209xx Trần Đăng Khoa KHDL2018 KTTT 18 7.200.000  
66 185208xx Lâm Gia Huy KHDL2018 KTTT 18 7.200.000  
67 185207xx Nguyễn Thanh Hiển HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
68 185209xx Phạm Tấn Lâm HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
69 185216xx Nguyễn Thị Kim Yến HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
70 185203xx Trần Quốc Phong HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
71 185203xx Nguyễn Lê Mỹ Uyên HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
72 185208xx Phạm Minh Hy HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
73 185208xx Lê Văn Huy HTTT2018 HTTT 18 6.600.000  
74 185207xx Lưu Văn Hiếu HTCL2018 HTTT 18 17.500.000  
75 185208xx Lê Võ Đình Kha HTCL2018 HTTT 18 8.750.000  
76 185213xx Đoàn Thục Quyên HTCL2018 HTTT 18 8.750.000  
77 185211xx Phan Võ Hiếu Nghĩa HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
78 185216xx Nguyễn Lê Ngọc Tuyền HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
79 185213xx Trần Thị Ánh Sương HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
80 185207xx Nguyễn Thái Hòa HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
81 185208xx Nguyễn Thu Huyền HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
82 185208xx Lưu Quốc Huy HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
83 185208xx Nguyễn Cường Huy HTCL2018 HTTT 18 6.600.000  
84 185208xx Lâm Lê Đình Khang CTTT2018 HTTT 18 22.500.000  
85 185209xx Nguyễn Lê Khoa CTTT2018 HTTT 18 11.250.000  
86 185211xx Ngô Phan Phúc Nguyên CTTT2018 HTTT 18 11.250.000  
87 185207xx Đinh Xuân Hùng CTTT2018 HTTT 18 7.200.000  
88 185207xx Đinh Thị Mỹ Hoàn CTTT2018 HTTT 18 7.200.000  
89 185207xx Đặng Quang Hưng CTTT2018 HTTT 18 7.200.000  
90 185209xx Đặng Quốc Khoa CTTT2018 HTTT 18 7.200.000  
91 185211xx Lê Trần Bảo Nam CTTT2018 HTTT 18 7.200.000  
92 185200xx Lê Thị Minh Hiền CNTT2018 KTTT 18 7.200.000  
93 185201xx Trang Hoàng Nhựt CNTT2018 KTTT 18 7.200.000  
94 185203xx Mai Nguyễn Đức Thọ CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
95 185208xx Trần Ngọc Hương CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
96 185205xx Phạm Viết Chiến CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
97 185207xx Hoàng Văn Hiệp CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
98 185208xx Tô Quang Huy CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
99 185209xx Đặng Ngọc Liêm CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
100 185206xx Nguyễn Đức Dũng CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
101 185214xx Trương Thanh Thiên CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
102 185215xx Trình Thái Tình CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
103 185211xx Tạ Công Nguyên CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
104 185201xx Phạm Nhật Minh CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
105 185213xx Tống Đình Quốc CNTT2018 KTTT 18 6.600.000  
106 185202xx Lê Thị Thu Hằng CNCL2018 KTTT 18 17.500.000  
107 185202xx Trần Việt Anh CNCL2018 KTTT 18 8.750.000  
108 185215xx Đỗ Minh Tú CNCL2018 KTTT 18 8.750.000  
109 185212xx Nguyễn Minh Quân CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
110 185215xx Hoàng Anh Tuấn CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
111 185211xx Nguyễn Lê Minh CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
112 185210xx Trần Bình Luật CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
113 185204xx Đỗ Gia Bảo CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
114 185210xx Dương Minh Lượng CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
115 185213xx Lê Minh Tài CNCL2018 KTTT 18 6.600.000  
116 185205xx Trần Trọng Chiến ATTT2018 MMT 18 6.600.000  
117 185201xx Trần Như Ngọc ATTT2018 MMT 18 6.600.000  
118 185204xx Lê Tuấn Anh ATTT2018 MMT 18 6.600.000  
119 185208xx Nguyễn Quang Huy ATTT2018 MMT 18 6.600.000  
120 185213xx Trương Tấn Sang ATTT2018 MMT 18 6.600.000  
121 185213xx Phạm Ngọc Tâm ATTN2018 MMT 18 7.200.000  
122 185200xx Nguyễn Xuân Hà ATTN2018 MMT 18 7.200.000  
123 185206xx Huỳnh Hoàng Hải ATTN2018 MMT 18 6.600.000  
124 185204xx Tô Thị Mỹ Âu ATCL2018 MMT 18 17.500.000  
125 185211xx Tô Trọng Nghĩa ATCL2018 MMT 18 8.750.000  
126 185205xx Lê Kim Danh ATCL2018 MMT 18 8.750.000  
127 185214xx Cam Chí Tín ATCL2018 MMT 18 7.200.000  
128 185209xx Bùi Công Nguyên Khoa ATCL2018 MMT 18 7.200.000  
129 185211xx Nguyễn Hoàng Kim Ngân ATCL2018 MMT 18 6.600.000  
130 185215xx Trương Đình Toàn ATCL2018 MMT 18 6.600.000  
131 185206xx Lê Đăng Dũng ATCL2018 MMT 18 6.600.000  
132 185215xx Lê Đức Trung ATCL2018 MMT 18 6.600.000  
133 195200xx Võ Nguyễn Phương Dung TMĐT2019 HTTT 19 7.200.000  
134 195215xx Phạm Quốc Duy Hưng TMĐT2019 HTTT 19 6.600.000  
135 195204xx Lê Phan Thùy Dung TMĐT2019 HTTT 19 6.600.000  
136 195207xx Trần Nguyễn Minh Ngọc TMĐT2019 HTTT 19 6.600.000  
137 195218xx Mai Thị Hà Ngân TMĐT2019 HTTT 19 6.600.000  
138 195216xx Lê Hữu Huy TMCL2019 HTTT 19 8.750.000 ĐTB: 8,5875
139 195221xx Nguyễn Ngọc Tâm TMCL2019 HTTT 19 17.500.000 ĐTB: 8,5928
140 195215xx Đặng Đỗ Đăng Hưng TMCL2019 HTTT 19 8.750.000  
141 195215xx Trần Tuy Hòa TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
142 195217xx Bùi Đức Lâm TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
143 195203xx Trương Lê Bảo Anh TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
144 195223xx Lê Thị Kim Trang TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
145 195221xx Lê Thị Thủy Quyên TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
146 195213xx Trần Linh Đa TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
147 195223xx Nguyễn Đình Minh Trí TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
148 195224xx Dương Lê Thanh Trúc TMCL2019 HTTT 19 6.600.000  
149 195202xx Tôn Nữ Khánh Quỳnh PMCL2019 CNPM 19 17.500.000  
150 195202xx Lê Hoàng Thịnh PMCL2019 CNPM 19 8.750.000  
151 195202xx Phạm Minh Tân PMCL2019 CNPM 19 8.750.000  
152 195223xx Võ Trung Tín PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
153 195215xx Võ Đức Trung Hiếu PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
154 195206xx Bùi Dương Duy Khang PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
155 195202xx Lê Thành Tâm PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
156 195211xx Dương Công Vũ PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
157 195218xx Nguyễn Thanh Nga PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
158 195206xx Nguyễn Anh Kiệt PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
159 195200xx Trần Minh Cường PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
160 195220xx Vũ Ngọc Mỹ Phương PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
161 195206xx Lê Trần Bảo Lộc PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
162 195221xx Phạm Ngọc Quyên PMCL2019 CNPM 19 7.200.000  
163 195212xx Nguyễn Quang Gia Bảo PMCL2019 CNPM 19 6.600.000  
164 195212xx Đinh Huỳnh Thái Bình PMCL2019 CNPM 19 6.600.000  
165 195200xx Trần Thanh Hiền PMCL2019 CNPM 19 6.600.000  
166 195213xx Châu Minh Đức MTCL2019 KTMT 19 17.500.000  
167 195203xx Nguyễn Lê Hoài Ân MTCL2019 KTMT 19 8.750.000  
168 195221xx Trần Tấn Tài MTCL2019 KTMT 19 8.750.000  
169 195223xx Lê Minh Thông MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
170 195210xx Nguyễn Văn Tín MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
171 195203xx Huỳnh Đức Anh MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
172 195212xx Trần Hữu Châu MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
173 195213xx Ngô Mẫn Đạt MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
174 195223xx Võ Hoàng Nguyên Tín MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
175 195205xx Đặng Phi Hùng MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
176 195209xx Nguyễn Hữu Tân MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
177 195206xx Phan Công Duy Khiêm MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
178 195220xx Nguyễn Phan Nhật Quang MTCL2019 KTMT 19 6.600.000  
179 195210xx Nguyễn Duy Tùng MMTT2019 MMT 19 7.200.000  
180 195217xx Nguyễn Quyền Lĩnh MMTT2019 MMT 19 7.200.000  
181 195223xx Phan Văn Tiệp MMTT2019 MMT 19 6.600.000  
182 195216xx Nguyễn Ngọc Huyền MMTT2019 MMT 19 6.600.000  
183 195210xx Cao Hoàng Tú MMTT2019 MMT 19 6.600.000  
184 195205xx Đặng Thanh Hậu MMTT2019 MMT 19 6.600.000  
185 195215xx Nguyễn Đức Hiếu MMTT2019 MMT 19 6.600.000  
186 195213xx Trần Quốc Danh MMTT2019 MMT 19 6.600.000  
187 195216xx Thiều Quang Huy MMCL2019 MMT 19 17.500.000  
188 195214xx Triệu Anh Duy MMCL2019 MMT 19 8.750.000  
189 195217xx Nguyễn Phương Lan MMCL2019 MMT 19 8.750.000  
190 195222xx Ông Duy Thắng MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
191 195225xx Đoàn Thị Tuyền MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
192 195215xx Nguyễn Đức Hưng MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
193 195214xx Bùi Hữu Duy MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
194 195214xx Trần Gia Hảo MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
195 195224xx Trần Thanh Trúc MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
196 195205xx Lai Thiên Hải MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
197 195212xx Trịnh Ngọc Bảo MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
198 195221xx Nguyễn Tân Tạng MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
199 195222xx Võ Phú Thịnh MMCL2019 MMT 19 6.600.000  
200 195213xx Lê Thanh Dàn KTPM2019 CNPM 19 7.200.000  
201 195218xx Trần Nguyên Tiến Nam KTPM2019 CNPM 19 7.200.000  
202 195220xx Huỳnh Trọng Phục KTPM2019 CNPM 19 7.200.000  
203 195222xx Dương Hiển Thế KTPM2019 CNPM 19 7.200.000  
204 195222xx Phạm Võ Di Thiên KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
205 195201xx Nguyễn Khánh Linh KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
206 195217xx Trương Kim Lâm KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
207 195202xx Nguyễn Yến Nhi KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
208 195220xx Bùi Như Phước KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
209 195203xx Huỳnh Quang Trung KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
210 195217xx Hồ Quang Linh KTPM2019 CNPM 19 6.600.000  
211 195200xx Phạm Quốc Đăng KTMT2019 KTMT 19 7.200.000  
212 195203xx Võ Thị Tường Vy KTMT2019 KTMT 19 7.200.000  
213 195222xx Lê Đình Thành KTMT2019 KTMT 19 7.200.000  
214 195205xx Tô Quang Huấn KTMT2019 KTMT 19 6.600.000  
215 195218xx Lê Xuân Minh KTMT2019 KTMT 19 6.600.000  
216 195219xx Trương Bảo Nguyên KTMT2019 KTMT 19 6.600.000  
217 195221xx Đồng Quang Quyền KTMT2019 KTMT 19 6.600.000  
218 195223xx Vũ Thủy Tiên KTMT2019 KTMT 19 6.600.000  
219 195201xx Ngô Hữu Mạnh Khanh KHTN2019 KHMT 19 7.200.000  
220 195213xx Nguyễn Đỗ Mạnh Cường KHTN2019 KHMT 19 7.200.000  
221 195211xx Nguyễn Đình Bình An KHTN2019 KHMT 19 7.200.000  
222 195213xx Bùi Cao Doanh KHMT2019 KHMT 19 7.200.000  
223 195214xx Huỳnh Thị Mỹ Duyên KHMT2019 KHMT 19 7.200.000  
224 195202xx Cao Hưng Phú KHMT2019 KHMT 19 7.200.000  
225 195202xx Nguyễn Ngọc Lan Phương KHMT2019 KHMT 19 7.200.000  
226 195213xx Bùi Trần Ngọc Dũng KHMT2019 KHMT 19 7.200.000  
227 195213xx Huỳnh Ngọc Công Danh KHMT2019 KHMT 19 7.200.000  
228 195212xx Trần Huỳnh Kỳ Anh KHMT2019 KHMT 19 6.600.000  
229 195212xx Nguyễn Thành Công KHMT2019 KHMT 19 6.600.000  
230 195217xx Nguyễn Như Long KHMT2019 KHMT 19 6.600.000  
231 195221xx Đào Văn Tài KHMT2019 KHMT 19 6.600.000  
232 195204xx Phan Đại Dương KHMT2019 KHMT 19 6.600.000  
233 195215xx Huỳnh Văn Hùng KHMT2019 KHMT 19 6.600.000  
234 195213xx Nguyễn Quang Đại KHDL2019 KTTT 19 7.200.000  
235 195214xx Nguyễn Thị Thu Hà KHDL2019 KTTT 19 6.600.000  
236 195225xx Trần Triệu Vũ KHDL2019 KTTT 19 6.600.000  
237 195202xx Hoàng Gia Phú KHDL2019 KTTT 19 6.600.000  
238 195218xx Chu Hà Thảo Ngân KHDL2019 KTTT 19 6.600.000  
239 195207xx Trần Đình Nam KHDL2019 KTTT 19 6.600.000  
240 195200xx Võ Khánh An KHCL2019 KHMT 19 17.500.000  
241 195209xx Phạm Ngọc Tân KHCL2019 KHMT 19 8.750.000  
242 195206xx Phạm Minh Khôi KHCL2019 KHMT 19 8.750.000  
243 195212xx Lương Phạm Bảo KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
244 195219xx Phan Minh Nhật KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
245 195223xx Dương Nguyễn Thuận KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
246 195221xx Dương Đình Thắng KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
247 195219xx Phan Nguyễn Thành Nhân KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
248 195202xx Huỳnh Phương Như KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
249 195218xx Trịnh Tuấn Nam KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
250 195201xx Thái Trần Khánh Nguyên KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
251 195224xx Trương Văn Tuấn KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
252 195209xx Lê Thị Thanh Thanh KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
253 195205xx Dương Huỳnh Huy KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
254 195214xx Trần Vĩ Hào KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
255 195224xx Trương Quốc Trường KHCL2019 KHMT 19 7.200.000  
256 195203xx Đặng Vũ Phương Uyên HTTT2019 HTTT 19 7.200.000  
257 195219xx Lê Thị Ái Nhi HTTT2019 HTTT 19 7.200.000  
258 195220xx Nguyễn Thị Thu Phương HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
259 195219xx Nguyễn Ngọc Châu Pha HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
260 195208xx Đặng Minh Quân HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
261 195216xx Võ Quang Huy HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
262 195213xx Nguyễn Đăng Đô HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
263 195219xx Nguyễn Thị Nhân HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
264 195215xx Nguyễn Thị Hồng HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
265 195217xx Nguyễn Thị Ái Linh HTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
266 195201xx Tạ Quang Huy HTCL2019 HTTT 19 17.500.000  
267 195208xx Trần Mẫn Quân HTCL2019 HTTT 19 8.750.000  
268 195205xx Phan Hồng Gia Hân HTCL2019 HTTT 19 8.750.000  
269 195211xx Đặng Nguyễn Phước An HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
270 195215xx Nguyễn Bá Hoàng HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
271 195221xx Chu Xuân Sơn HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
272 195222xx Nguyễn Ảnh Trường Thắng HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
273 195223xx Huỳnh Minh Thư HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
274 195217xx Nguyễn Thùy Linh HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
275 195219xx Huỳnh Văn Pháp HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
276 195224xx Hoàng Nhật Trung HTCL2019 HTTT 19 6.600.000  
277 195221xx Nguyễn Đức Thông Thái CTTT2019 HTTT 19 22.500.000  
278 195212xx Lê Thị Kim Chi CTTT2019 HTTT 19 11.250.000  
279 195223xx Lê Đức Tín CTTT2019 HTTT 19 11.250.000  
280 185216xx Trương Văn Sỹ CTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
281 195210xx Lương Thị Thùy Trang CTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
282 195218xx Trần Quang Minh CTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
283 195217xx Ngô Đắc Lợi CTTT2019 HTTT 19 6.600.000  
284 195223xx Nguyễn Đức Toàn CTTT2019 HTTT 19 6.000.000  
285 195225xx Nguyễn Văn Quốc Việt CTTT2019 HTTT 19 6.000.000  
286 195204xx Võ Quốc Bình CTTT2019 HTTT 19 6.000.000  
287 195204xx Nguyễn Ngọc Khương Duy CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
288 195223xx Bùi Văn Tình CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
289 195214xx Đặng Ngô Hồng Hải CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
290 195211xx Nguyễn Duy An CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
291 195214xx Phạm Phúc Hậu CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
292 195201xx Lê Hoàng Nguyên CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
293 195203xx Nguyễn Lê Vinh CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
294 195201xx Phó Khánh Hưng CNTT2019 KTTT 19 7.200.000  
295 195200xx Nguyễn Ngọc Minh Châu CNTT2019 KTTT 19 6.600.000  
296 195224xx Nguyễn Thị Mai Trinh CNTT2019 KTTT 19 6.600.000  
297 195211xx Nguyễn Văn An CNTT2019 KTTT 19 6.600.000  
298 195215xx Nguyễn Văn Hiếu CNTT2019 KTTT 19 6.600.000  
299 195221xx Nguyễn Quang Sang CNCL2019 KTTT 19 17.500.000  
300 195213xx Mai Trọng Dũng CNCL2019 KTTT 19 8.750.000  
301 195208xx Phạm Thanh Quang CNCL2019 KTTT 19 8.750.000  
302 195214xx Dương Chí Hiếu CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
303 195216xx Lê Trần Nguyên Khang CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
304 195223xx Võ Đình Thục CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
305 195214xx Lưu Thị Ngọc Hà CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
306 195218xx Lê Trung Nghĩa CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
307 195220xx Võ Thành Phúc CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
308 195211xx Lê Thị Minh Ánh CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
309 195213xx Nguyễn Thị Nguyên Diệu CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
310 195204xx Võ Nhật Cường CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
311 195222xx Lê Thị Phương Thanh CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
312 195223xx Phạm Hoàng Thư CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
313 195201xx Nguyễn Minh Huy CNCL2019 KTTT 19 6.600.000  
314 195224xx Trần Bùi Nhật Trường ATTT2019 MMT 19 7.200.000  
315 195213xx Nguyễn Lê Quốc Đạt ATTT2019 MMT 19 7.200.000  
316 195200xx Đoàn Anh Dũng ATTT2019 MMT 19 6.600.000  
317 195223xx Nguyễn Thị Thu ATTT2019 MMT 19 6.600.000  
318 195201xx Ngô Thảo Nguyên ATTT2019 MMT 19 6.600.000  
319 195218xx Đoàn Ngọc Luân ATTT2019 MMT 19 6.600.000  
320 195209xx Nguyễn Đạt Thịnh ATTN2019 MMT 19 6.600.000  
321 195218xx Trần Đức Lương ATTN2019 MMT 19 6.600.000  
322 195219xx Hồ Xuân Ninh ATTN2019 MMT 19 6.600.000  
323 195205xx Nguyễn Văn Minh Hoàng ATCL2019 MMT 19 17.500.000  
324 195206xx Nguyễn Lê Mạnh Khoa ATCL2019 MMT 19 8.750.000  
325 195206xx Trần Nguyễn Đức Huy ATCL2019 MMT 19 8.750.000  
326 195209xx Phạm Ngọc Thành ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
327 195200xx Dương Tuấn Bảo ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
328 195202xx Phạm Nguyễn Việt Tân ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
329 195209xx Nguyễn Ngọc Thiện ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
330 195210xx Ngô Đức Trí ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
331 195216xx Phùng Ngọc Huyến ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
332 195211xx Bùi Đức Anh ATCL2019 MMT 19 6.600.000  
333 205218xx Nguyễn Châu Thạch TMĐT2020 HTTT 20 7.200.000  
334 205218xx Nguyễn Minh Tân TMĐT2020 HTTT 20 7.200.000  
335 205221xx Đào Thị Thu Uyên TMĐT2020 HTTT 20 7.200.000  
336 205203xx Huỳnh Yến Anh TMĐT2020 HTTT 20 6.600.000  
337 205211xx Trần Thị Diệp TMĐT2020 HTTT 20 6.600.000  
  205217xx Nguyễn Thể Phong TMĐT2020 HTTT 20 0 Không BHYT
338 205218xx Phan Phạm Diễm Quỳnh TMĐT2020 HTTT 20 6.600.000 Thay thế 20521746
339 205216xx Trần Trọng Nghĩa TMCL2020 HTTT 20 17.500.000  
340 205220xx Dương Thanh Thủy TMCL2020 HTTT 20 8.750.000  
341 205212xx Nguyễn Thanh Duy TMCL2020 HTTT 20 8.750.000  
342 205219xx Nguyễn Bảo Thi TMCL2020 HTTT 20 6.600.000  
343 205221xx Phạm Phú Tuấn TMCL2020 HTTT 20 6.600.000  
344 205217xx Nguyễn Phương Yến Nhi TMCL2020 HTTT 20 6.600.000  
345 205212xx Quan Huỳnh Quang Dương TMCL2020 HTTT 20 6.600.000  
346 205218xx Nguyễn Tú Quyên TMCL2020 HTTT 20 6.600.000  
347 205212xx Nguyễn Phương Duy TMCL2020 HTTT 20 6.600.000  
348 205205xx Hà Phi Hùng PMCL2020 CNPM 20 17.500.000  
349 205203xx Võ Đăng Thuận PMCL2020 CNPM 20 8.750.000  
350 205221xx Hoàng Đình Anh Tuấn PMCL2020 CNPM 20 8.750.000  
351 205200xx Phạm Trương Hải Đoàn PMCL2020 CNPM 20 7.200.000  
352 205205xx Nguyễn Khánh Huyền PMCL2020 CNPM 20 7.200.000  
353 205211xx Lưu Lê Bá Chính PMCL2020 CNPM 20 7.200.000  
354 205207xx Lê Hoàng Quý PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
355 205214xx Nguyễn Bá Khanh PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
356 205202xx Nguyễn Trương Thái Phụng PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
357 205212xx Nguyễn Đình Duy PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
358 205209xx Bùi Lương Hiếu PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
359 205218xx Trần Minh Quang PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
360 205206xx Lâm Tấn Phát PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
361 205221xx Nguyễn Thái Tuấn PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
362 205217xx Hoàng Văn Phúc PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
363 205215xx Lữ Đình Long PMCL2020 CNPM 20 6.600.000  
364 205203xx Tạ Điền Minh Trí MTIO2020 KTMT 20 7.200.000  
365 205221xx Võ Đình Ngọc Uyển MTIO2020 KTMT 20 7.200.000  
366 205205xx Tạ Duy Huy MTIO2020 KTMT 20 7.200.000  
367 205216xx Huỳnh Lưu Hữu Nghĩa MTIO2020 KTMT 20 6.600.000  
368 205213xx Mai Lê Vĩnh Hưng MTCL2020 KTMT 20 17.500.000  
369 205211xx Dương Thành Đạt MTCL2020 KTMT 20 8.750.000  
370 205213xx Nguyễn Ngọc Hưng MTCL2020 KTMT 20 8.750.000  
371 205217xx Nguyễn Đình Nhất MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
372 205213xx Võ Đông Hưng MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
373 205213xx Ngô Lê Tuyết Hoa MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
374 205214xx Nguyễn Anh Kiệt MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
375 205220xx Lê Chu Khánh Toàn MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
376 205220xx Nguyễn Nhựt Trường MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
377 205214xx Nguyễn Đức Duy Khang MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
378 205221xx Nguyễn Quốc Vương MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
379 205220xx Hồ Khả Trình MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
380 205215xx Trần Gia Kiệt MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
381 205212xx Nguyễn Hải Hậu MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
382 205220xx Trần Tiến Trung MTCL2020 KTMT 20 6.600.000  
383 205218xx Nguyễn Huỳnh Vương Quốc MMTT2020 MMT 20 7.200.000  
384 205218xx Đỗ Phi Sơn MMTT2020 MMT 20 7.200.000  
385 205219xx Trần Triệu Thiên MMTT2020 MMT 20 7.200.000  
386 205215xx Huỳnh Nhựt Linh MMTT2020 MMT 20 7.200.000  
387 205218xx Trần Văn Quý MMTT2020 MMT 20 7.200.000  
388 205211xx Phan Minh Đạt MMTT2020 MMT 20 6.600.000  
389 205204xx Nguyễn Hiền Đức MMTT2020 MMT 20 6.600.000  
390 205217xx Võ Duy Nhất MMTT2020 MMT 20 6.600.000  
391 205217xx Khưu Minh Phong MMTT2020 MMT 20 6.600.000  
392 205210xx Vũ Quốc An MMCL2020 MMT 20 17.500.000  
393 205216xx Nguyễn Tấn Phương Nam MMCL2020 MMT 20 8.750.000  
394 205211xx Đặng Đại Minh Châu MMCL2020 MMT 20 8.750.000 ĐTB: 8,7000
395 205215xx Trần Tất Lập MMCL2020 MMT 20 6.600.000 ĐTB: 8,6952
396 205214xx Châu Gia Khang MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
397 205221xx Lê Thanh Thảo Vy MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
398 205216xx Trần Bảo Ngọc MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
399 205216xx Nguyễn Đình Thanh Ngân MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
400 205210xx Nguyễn Phan Đức Anh MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
401 205211xx Nguyễn Phúc Bảo MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
402 205216xx Trần Diễm Mỹ Ngọc MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
403 205221xx Phạm Anh Tú MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
404 205215xx Nguyễn Hữu Lộc MMCL2020 MMT 20 6.600.000  
405 205211xx Đỗ Thành Đạt KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
406 205206xx Lê Phi Long KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
407 205217xx Lê Hải Phong KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
408 205218xx Đỗ Phú Quang KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
409 205217xx Nguyễn Hoàng Phúc KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
410 205201xx Nguyễn Văn Hên KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
411 205202xx Trần Đình Lộc KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
412 205219xx Huỳnh Trung Thảo KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
413 205207xx Nguyễn Đình Nhật Quang KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
414 205203xx Bùi Minh Tuấn KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
415 205205xx Nguyễn Huỳnh Gia Huy KTPM2020 CNPM 20 7.200.000  
416 205220xx Lê Hữu Truyền KTMT2020 KTMT 20 7.200.000  
417 205207xx Nguyễn Hoàng Tân KTMT2020 KTMT 20 7.200.000  
418 205218xx Đặng Thái Thạch KTMT2020 KTMT 20 7.200.000  
419 205214xx Lê Thị Thu Huyền KTMT2020 KTMT 20 7.200.000  
420 205204xx Trần Tuấn Đạt KTMT2020 KTMT 20 7.200.000  
421 205204xx Trần Thái Bảo KHTN2020 KHMT 20 7.200.000  
422 205200xx Nguyễn Quốc Huy Hoàng KHTN2020 KHMT 20 7.200.000  
423 205203xx Lê Xuân Tùng KHTN2020 KHMT 20 6.600.000  
424 205202xx Lê Nhật Kha KHNT2020 KHMT 20 7.200.000  
425 205206xx Đào Danh Đăng Phụng KHNT2020 KHMT 20 6.600.000  
426 205206xx Mai Duy Ngọc KHNT2020 KHMT 20 6.600.000  
427 205201xx Nguyễn Thành Đạt KHMT2020 KHMT 20 7.200.000  
428 205208xx Lâm Minh Tuấn KHMT2020 KHMT 20 7.200.000  
429 205207xx Lê Việt Thịnh KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
430 205214xx Văn Nguyễn Ngọc Huyền KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
431 205205xx Nguyễn Thái Huy KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
432 205214xx Võ Trung Kiên KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
433 205201xx Nguyễn Trung Hiếu KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
434 205203xx Lê Thị Phương Vy KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
435 205211xx Chu Kim Chí KHMT2020 KHMT 20 6.600.000  
436 205207xx Nguyễn Minh Tâm KHDL2020 KTTT 20 7.200.000  
437 205220xx Đỗ Phạm Phúc Tính KHDL2020 KTTT 20 7.200.000  
438 205218xx Nguyễn Hoàng Quý KHDL2020 KTTT 20 7.200.000  
439 205213xx Trịnh Thế Hiển KHDL2020 KTTT 20 7.200.000  
440 205217xx Nguyễn Thanh Thiện Quá KHDL2020 KTTT 20 6.600.000  
441 205218xx Nguyễn Hữu Minh Tâm KHDL2020 KTTT 20 6.600.000  
442 205205xx Đặng Thị Thúy Hồng KHDL2020 KTTT 20 6.600.000  
443 205202xx Phạm Hoàng Phúc KHCL2020 KHMT 20 17.500.000  
444 205214xx Huỳnh Nguyễn Vân Khánh KHCL2020 KHMT 20 8.750.000  
445 205217xx Nguyễn Minh Nhật KHCL2020 KHMT 20 8.750.000  
446 205207xx Cao Thế Thuận KHCL2020 KHMT 20 7.200.000  
447 205221xx Đào Trần Anh Tuấn KHCL2020 KHMT 20 7.200.000  
448 205215xx Lê Tấn Lộc KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
449 205207xx Đoàn Ngọc Như Quỳnh KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
450 205205xx Lê Trần Quốc Khánh KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
451 205211xx Nguyễn Huỳnh Hải Đăng KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
452 205220xx Nguyễn Ngọc Tín KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
453 205214xx Lê Văn Khoa KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
454 205207xx Nguyễn Minh Thuận KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
455 205219xx Lê Hoàng Thoại KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
456 205209xx Bùi Quốc Thịnh KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
457 205202xx Bùi Quang Phú KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
458 205203xx Nguyễn Quốc Thái KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
459 205213xx Châu Phạm Quốc Hưng KHCL2020 KHMT 20 6.600.000  
460 205221xx Đặng Minh Tuấn HTTT2020 HTTT 20 7.200.000  
461 205215xx Nguyễn Hoài Linh HTTT2020 HTTT 20 7.200.000  
462 205202xx Nguyễn Duy Tài HTTT2020 HTTT 20 7.200.000  
463 205204xx Đỗ Quỳnh Chi HTTT2020 HTTT 20 7.200.000  
464 205202xx Trần Thị Mỹ Nhung HTTT2020 HTTT 20 7.200.000  
465 205214xx Nguyễn Anh Kiệt HTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
466 205221xx Hà Danh Tuấn HTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
467 205204xx Nguyễn Đạt HTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
468 205219xx Lê Anh Thư HTCL2020 HTTT 20 17.500.000  
469 205218xx Dương Bảo Tâm HTCL2020 HTTT 20 8.750.000  
470 205212xx Thái Tăng Đức HTCL2020 HTTT 20 8.750.000  
471 205216xx Bùi Thị Thanh Ngân HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
472 205203xx Nguyễn Thị Mỹ Trân HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
473 205217xx Lê Quang Nhật HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
474 205212xx Nguyễn Hoàng Ngọc Hạnh HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
475 205215xx Trần Thị Tuyết Linh HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
476 205213xx Nguyễn Lê Thái Hiền HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
477 205219xx Nguyễn Thị Trang Thơ HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
478 205216xx Nguyễn Trung Nguyên HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
479 205216xx Lâm Trà My HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
480 205217xx Trần Thạnh Phong HTCL2020 HTTT 20 6.600.000  
481 205214xx Nguyễn Văn Trường Khoa CTTT2020 HTTT 20 22.500.000  
482 205220xx Nguyễn Nhất Thưởng CTTT2020 HTTT 20 11.250.000  
483 205211xx Phạm Thành Đạt CTTT2020 HTTT 20 11.250.000  
484 205221xx Nguyễn Quang Vy CTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
485 205220xx Huỳnh Khả Tú CTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
486 205214xx Nguyễn Ngọc Huyền CTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
487 205218xx Phạm Hà Minh Quyên CTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
488 205213xx Lê Quang Hòa CTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
489 205213xx Thiều Huy Hoàng CTTT2020 HTTT 20 6.600.000  
490 205203xx Nguyễn Thành Trung CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
491 205202xx Nguyễn Đỗ Nhã Khuyên CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
492 205213xx Nguyễn Minh Hùng CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
493 205201xx Hoàng Ngọc Cư CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
494 205215xx Nguyễn Quốc Kỳ CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
495 205207xx Trần Thị Anh Thư CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
496 205211xx Lê Minh Đại CNTT2020 KTTT 20 7.200.000  
497 205208xx An Trương Tường Vi CNTT2020 KTTT 20 6.600.000  
498 205220xx Võ Thùy Phương Trúc CNTT2020 KTTT 20 6.600.000  
499 205211xx Phạm Quốc Cường CNCL2020 KTTT 20 17.500.000  
500 205218xx Trần Võ Tấn Tài CNCL2020 KTTT 20 8.750.000  
501 205219xx Lê Thị Thiệp CNCL2020 KTTT 20 8.750.000  
502 205210xx Đỗ Trần Mai Anh CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
503 205216xx Đinh Thị Ánh Nguyệt CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
504 205217xx Trần Thanh Phong CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
505 205217xx Nguyễn Thanh Nhàn CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
506 205220xx Bùi Công Tri CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
507 205218xx Nguyễn Thị Phương Quyên CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
508 205218xx Trần Văn Sơn CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
509 205221xx Phạm Khánh Vy CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
510 205220xx Nguyễn Tiến CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
511 205219xx Nguyễn Ngọc Thắng CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
512 205221xx Nguyễn Xuân Anh Vũ CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
513 205215xx Nguyễn Ngọc Luân CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
514 205220xx Trần Đức Trí CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
515 205220xx Nguyễn Thùy Trâm CNCL2020 KTTT 20 6.600.000  
516 205203xx Lê Trần Thùy Trang ATTT2020 MMT 20 7.200.000  
517 205219xx Nguyễn Quốc Thịnh ATTT2020 MMT 20 7.200.000  
518 205212xx Nguyễn Tấn Giang ATTT2020 MMT 20 7.200.000  
519 205201xx Bùi Tấn Hải Đăng ATTT2020 MMT 20 7.200.000  
520 205217xx Lê Hoàng Phúc ATTT2020 MMT 20 6.600.000  
521 205219xx Trần Thị Minh Thư ATTT2020 MMT 20 6.600.000  
522 205212xx Huỳnh Thế Hào ATTT2020 MMT 20 6.600.000  
523 205213xx Hoàng Đình Hiếu ATTT2020 MMT 20 6.600.000  
524 205219xx Nguyễn Văn Thọ ATTN2020 MMT 20 7.200.000  
525 205203xx Trần Bảo Ân ATTN2020 MMT 20 7.200.000  
526 205221xx Hà Triệu Yến Vy ATCL2020 MMT 20 17.500.000  
527 205208xx Lương Hà Tiên ATCL2020 MMT 20 8.750.000  
528 205211xx Nguyễn Đoàn Thiên Cung ATCL2020 MMT 20 8.750.000  
529 205218xx Trương Văn Rồng ATCL2020 MMT 20 7.200.000  
530 205218xx Nguyễn Tấn Tài ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
531 205219xx Bạch Văn Xuân Thông ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
532 205221xx Nguyễn Hoàng Tuấn ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
533 205201xx Trương Thị Hoàng Hảo ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
534 205209xx Nguyễn Đức Trung ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
535 205215xx Phạm Ngọc Lợi ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
536 205216xx Vương Đinh Thanh Ngân ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
537 205215xx Phan Hữu Luân ATCL2020 MMT 20 6.600.000  
538 215214xx Đoàn Ngọc Quỳnh Thư TMĐT2021 HTTT 21 14.400.000  
539 215202xx Trần Quang Khánh TMĐT2021 HTTT 21 14.400.000  
540 215214xx Nguyễn Phước Thiện TMĐT2021 HTTT 21 13.200.000  
541 215224xx Lê Yến Nhi TMĐT2021 HTTT 21 13.200.000  
542 215226xx Trần Hạnh Thảo TMĐT2021 HTTT 21 13.200.000  
543 215203xx Đàm Quang Minh TMĐT2021 HTTT 21 13.200.000  
544 215210xx Nguyễn Ngọc Diệu Linh TMĐT2021 HTTT 21 13.200.000  
545 215202xx Vũ Minh Hoàng TMCL2021 HTTT 21 17.500.000  
546 215216xx Trần Tịnh Minh Tú TMCL2021 HTTT 21 14.400.000  
547 215228xx Lê Thị Thanh Tâm TMCL2021 HTTT 21 14.400.000  
548 215221xx Ngô Quốc Huy TMCL2021 HTTT 21 14.400.000  
549 215208xx Đào Gia Hải TMCL2021 HTTT 21 14.400.000  
550 215210xx Vũ Đình Tuấn Kiệt TMCL2021 HTTT 21 14.400.000  
551 215215xx Man Ngô Thuỷ Tiên TMCL2021 HTTT 21 14.400.000  
552 215225xx Trần Trúc Quỳnh TMCL2021 HTTT 21 13.200.000  
553 215221xx Bùi Thị Hương TMCL2021 HTTT 21 13.200.000  
554 215215xx Nguyễn Thị Thuỳ Trang TMCL2021 HTTT 21 13.200.000  
555 215221xx Từ Thị Huệ TMCL2021 HTTT 21 13.200.000  
556 215227xx Lê Đoàn Tấn Trí PMCL2021 CNPM 21 17.500.000  
557 215209xx Nguyễn Đình Khoa PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
558 215205xx Lê Thanh Tuấn PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
559 215209xx Nguyễn Tuấn Khang PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
560 215210xx Phạm Nguyễn Minh Khoa PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
561 215210xx Lê Thành Lộc PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
562 215224xx Huỳnh Mai Cao Nhân PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
563 215227xx Nguyễn Tiến Vĩ PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
564 215223xx Nguyễn Hải Minh PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
565 215214xx Hồ Thị Thanh Thảo PMCL2021 CNPM 21 14.400.000  
566 215220xx Lê Thị Thu Hiền PMCL2021 CNPM 21 13.200.000  
567 215201xx Nguyễn Văn Hoàng Anh PMCL2021 CNPM 21 13.200.000  
568 215220xx Lê Thị Bích Hằng PMCL2021 CNPM 21 13.200.000  
569 215223xx Vũ Đức Minh PMCL2021 CNPM 21 13.200.000  
570 215222xx Nguyễn Hoàng Linh PMCL2021 CNPM 21 13.200.000  
571 215221xx Võ Hữu PMCL2021 CNPM 21 13.200.000  
572 215227xx Trần Anh Tuấn MTIO2021 KTMT 21 14.400.000  
573 215225xx Lê Trần Mạnh Tâm MTIO2021 KTMT 21 14.400.000  
574 215222xx Nguyễn Trần Gia Kiệt MTIO2021 KTMT 21 14.400.000  
575 215201xx Mai Hoàng Gia Bảo MTIO2021 KTMT 21 14.400.000  
576 215227xx Phan Thanh Tuấn MTIO2021 KTMT 21 13.200.000  
577 215227xx Lê Đức Trí MTCL2021 KTMT 21 17.500.000  
578 215222xx Trần Anh Khoa MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
579 215222xx Phạm Anh Kiệt MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
580 215226xx Dương Gia Thiều MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
581 215224xx Nguyễn Thanh Phong MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
582 215226xx Bùi Văn Thi MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
583 215220xx Lê Trần Xuân Hiếu MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
584 215222xx Lê Đình Lâm MTCL2021 KTMT 21 14.400.000  
585 215212xx Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
586 215211xx Võ Thành Long MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
587 215225xx Danh Nguyễn Thành Thắng MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
588 215226xx Trương Công Thành MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
589 215226xx Trần Đặng Toàn MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
590 215216xx Lâm Huỳnh Việt MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
591 215219xx Trần Thị Thanh Dung MTCL2021 KTMT 21 13.200.000  
592 215206xx Nguyễn Thành Đăng MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
593 215214xx Lưu Minh Thiện MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
594 215226xx Nguyễn Cao Thi MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
595 215204xx Nguyễn Trần Bảo Quốc MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
596 215214xx Trần Chức Thiện MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
597 215223xx Nguyễn Thành Luân MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
598 215204xx Lê Minh Toàn MMTT2021 MMT 21 14.400.000  
599 215204xx Quách Thị Hoài Phương MMTT2021 MMT 21 13.200.000  
600 215207xx Trịnh Tấn Đạt MMTT2021 MMT 21 13.200.000  
601 215212xx Nguyễn Ngọc Nhung MMTT2021 MMT 21 13.200.000  
602 215209xx Phan Quốc Huy MMTT2021 MMT 21 13.200.000  
603 215220xx Hà Thị Thu Hiền MMCL2021 MMT 21 17.500.000  
604 215216xx Hoàng Trí Tường MMCL2021 MMT 21 14.400.000  
605 215204xx Nguyễn Hữu Tiến MMCL2021 MMT 21 14.400.000  
606 215208xx Trần Công Hải MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
607 215208xx Trần Trọng Hiếu MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
608 215223xx Lê Trần Phi Long MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
609 215201xx Lê Thị Ngọc Diễm MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
610 215203xx Trương Đặng Văn Linh MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
611 215226xx Tống Võ Anh Thuận MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
612 215218xx Nguyễn Quốc An MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
613 215227xx Trần Thị Thanh Trúc MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
614 215207xx Tô Lý Tiến Đạt MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
615 215226xx Nguyễn Hữu Thiện MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
616 215206xx Hồ Mạnh Đạt MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
617 215227xx Nguyễn Văn Anh Tuấn MMCL2021 MMT 21 13.200.000  
618 215201xx Bùi Thị Như Ý KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
619 215216xx Nguyễn Cát Tường KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
620 215203xx Nguyễn Lê Ngọc Mai KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
621 215202xx Vũ Hoàng KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
622 215206xx Nguyễn Tuấn Bảo KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
623 215209xx Phạm Phước Huy KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
624 215200xx Lê Bảo Như KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
625 215214xx Trần Văn Thanh Tâm KTPM2021 CNPM 21 14.400.000  
626 215213xx Nguyễn Đức Phương KTPM2021 CNPM 21 13.200.000  
627 215209xx Đào Xuân Huy KTPM2021 CNPM 21 13.200.000  
628 215215xx Nguyễn Ngọc Tín KTPM2021 CNPM 21 13.200.000  
629 215223xx Phan Văn Minh KTPM2021 CNPM 21 13.200.000  
630 215216xx Nguyễn Xuân Tùng KTMT2021 KTMT 21 14.400.000  
631 215218xx Nguyễn Quốc Trường An KTMT2021 KTMT 21 14.400.000  
632 215226xx Huỳnh Nhật Tín KTMT2021 KTMT 21 14.400.000  
633 215218xx Nguyễn Thành An KTMT2021 KTMT 21 14.400.000  
634 215203xx Nguyễn Đặng Anh Kiệt KTMT2021 KTMT 21 14.400.000  
635 215216xx Nguyễn Đức Tú KTMT2021 KTMT 21 14.400.000  
636 215213xx Nguyễn Minh Quân KTMT2021 KTMT 21 13.200.000  
637 215203xx Nguyễn Vũ Anh Minh KTMT2021 KTMT 21 13.200.000  
638 215204xx Hà Trọng Tài KHTN2021 KHMT 21 14.400.000  
639 215200xx Võ Trần Thu Ngân KHTN2021 KHMT 21 14.400.000  
640 215203xx Nguyễn Việt Nhật KHTN2021 KHMT 21 14.400.000  
641 215215xx Võ Viết Thuận KHNT2021 KHMT 21 14.400.000  
642 215225xx Đoàn Nhật Sang KHNT2021 KHMT 21 14.400.000  
643 215204xx Nguyễn Huỳnh Minh Triết KHNT2021 KHMT 21 14.400.000  
644 215202xx Trương Văn Khải KHNT2021 KHMT 21 14.400.000  
645 215204xx Nguyễn Minh Thư KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
646 215204xx Nguyễn Đình Minh Toàn KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
647 215208xx Võ Anh Hào KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
648 215227xx Hồ Đức Trưởng KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
649 215220xx Nguyễn Nguyên Giáp KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
650 215211xx Phạm Thị Nga KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
651 215200xx Trần Siêu KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
652 215226xx Trần Trung Tín KHMT2021 KHMT 21 14.400.000  
653 215220xx Trần Quang Duy KHDL2021 KTTT 21 14.400.000  
654 215225xx Đỗ Nhật Tân KHDL2021 KTTT 21 14.400.000  
655 215200xx Nguyễn Diệu Phương KHDL2021 KTTT 21 14.400.000  
656 215212xx Nguyễn Thanh Nhi KHDL2021 KTTT 21 14.400.000  
657 215203xx Nguyễn Hữu Tuấn Minh KHDL2021 KTTT 21 13.200.000  
658 215227xx Nguyễn Đạt Tuấn KHDL2021 KTTT 21 13.200.000  
659 215202xx Đỗ Phú Duy KHDL2021 KTTT 21 13.200.000  
660 215226xx Lê Chí Thịnh KHCL2021 KHMT 21 17.500.000  
661 215202xx Nguyễn Minh Duy KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
662 215226xx Huỳnh Công Thiện KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
663 215206xx Nguyễn Trần Hoài Bão KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
664 215221xx Bùi Mạnh Hùng KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
665 215201xx Phạm Thị Trâm Anh KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
666 215220xx Hồ Thị Khánh Hiền KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
667 215227xx Lê Văn Trường KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
668 215205xx Mai Nhất Tùng KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
669 215205xx Nguyễn Hà Anh Vũ KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
670 215202xx Phạm Quốc Anh Khoa KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
671 215227xx Nguyễn Minh Trí KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
672 215202xx Phan Huy Hoàng KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
673 215204xx Trần Xuân Thành KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
674 215224xx Bùi Đình Quân KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
675 215221xx Lê Duy Khang KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
676 215218xx Nguyễn Tô Thiên Bảo KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
677 215225xx Trần Minh Quang KHCL2021 KHMT 21 14.400.000  
678 215222xx Nguyễn Lý Đăng Khoa HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
679 215221xx Trần Thanh Huy HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
680 215204xx Đỗ Mai Như Quỳnh HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
681 215212xx Ngô Thùy Yến Nhi HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
682 215218xx Nguyễn Ngọc Bình HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
683 215222xx Nguyễn Thị Mai Liên HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
684 215201xx Bùi Hữu Bằng HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
685 215203xx Trần Ngọc Tố Như HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
686 215213xx Nguyễn Thị Phương Quyên HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
687 215227xx Trương Công Quốc Triệu HTTT2021 HTTT 21 14.400.000  
688 215223xx Phạm Cao Nguyên HTCL2021 HTTT 21 17.500.000  
689 215204xx Lê Xuân Quỳnh HTCL2021 HTTT 21 14.400.000  
690 215223xx Ngô Văn Mạnh HTCL2021 HTTT 21 14.400.000  
691 215219xx Nguyễn Văn Minh Đức HTCL2021 HTTT 21 14.400.000  
692 215215xx Lê Thị Lệ Trúc HTCL2021 HTTT 21 14.400.000  
693 215227xx Nguyễn Hoàng Vũ HTCL2021 HTTT 21 14.400.000  
694 215225xx Trương Đức Quốc HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
695 215209xx Nguyễn Lê Khang HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
696 215218xx Lê Minh Chánh HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
697 215226xx Trần Phan Thanh Thảo HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
698 215219xx Trương Minh Đức HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
699 215227xx Hoàng Quốc Việt HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
700 215209xx Đào Minh Huy HTCL2021 HTTT 21 13.200.000  
701 215227xx Nguyễn Đại Anh Tuấn CTTT2021 HTTT 21 22.500.000  
702 215218xx Nguyễn Lâm Nhật Anh CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
703 215216xx Hồ Ngọc Tường Vy CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
704 215204xx Võ Thị Thu Tiên CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
705 215219xx Lê Bá Đắc CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
706 215225xx Đặng Hữu Quang CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
707 215218xx Lê Hữu Bách CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
708 215223xx Trần Ngọc Khôi Nguyên CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
709 215223xx Nguyễn Thị Quỳnh Mai CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
710 215220xx Huỳnh Thị Hà Giang CTTT2021 HTTT 21 13.200.000  
711 215203xx Lý Phi Lân CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
712 215220xx Phạm Thanh Duy CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
713 215216xx Phan Nguyễn Hải Yến CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
714 215207xx Đặng Quốc Duy CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
715 215207xx Phan Thanh Dương CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
716 215226xx Nguyễn Chí Thi CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
717 215216xx Nguyễn Cẩm Vân CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
718 215207xx Bùi Lê Trọng Đức CNTT2021 KTTT 21 14.400.000  
719 215209xx Trần Đình Khánh CNTT2021 KTTT 21 13.200.000  
720 215224xx Bùi Xuân Nhi CNTT2021 KTTT 21 13.200.000  
721 215224xx Nguyễn Thị Hồng Nhung CNTT2021 KTTT 21 13.200.000  
722 215204xx Đặng Huỳnh Vĩnh Tân CNTT2021 KTTT 21 13.200.000  
723 215221xx Trần Minh Huy CNCL2021 KTTT 21 17.500.000  
724 215212xx Nguyễn Đỗ Đức Nguyên CNCL2021 KTTT 21 14.400.000  
725 215211xx Nguyễn Tuệ Minh CNCL2021 KTTT 21 14.400.000  
726 215219xx Nguyễn Tấn Dũng CNCL2021 KTTT 21 14.400.000  
727 215228xx Nguyễn Bích Phượng CNCL2021 KTTT 21 14.400.000  
728 215204xx Nguyễn Hoàng Quý CNCL2021 KTTT 21 14.400.000  
729 215221xx Lê Công Quốc Huy CNCL2021 KTTT 21 14.400.000  
730 215207xx Nguyễn Tấn Đạt CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
731 215225xx Phạm Minh Quang CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
732 215212xx Nguyễn Thành Phi CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
733 215226xx Trần Quang Tiến CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
734 215220xx Âu Trường Giang CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
735 215227xx Phạm Minh Triết CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
736 215228xx Phạm Hoài Vũ CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
737 215226xx Nguyễn Trí Tín CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
738 215206xx Phạm Doãn Cảnh CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
739 215222xx Nguyễn Cao Lãm CNCL2021 KTTT 21 13.200.000  
740 215222xx Phan Gia Khánh ATTT2021 MMT 21 14.400.000  
741 215220xx Trần Minh Duy ATTT2021 MMT 21 14.400.000  
742 215204xx Nguyễn Hoài Phương ATTT2021 MMT 21 14.400.000  
743 215226xx Phạm Ngọc Thiện ATTT2021 MMT 21 13.200.000  
744 215213xx Nguyễn Đức Tài ATTT2021 MMT 21 13.200.000  
745 215211xx Lê Đoàn Trà My ATTT2021 MMT 21 13.200.000  
746 215208xx Lê Quang Hiển ATTT2021 MMT 21 13.200.000  
747 215200xx Lê Mậu Anh Phong ATTN2021 MMT 21 14.400.000  
748 215200xx Võ Nguyên Chương ATTN2021 MMT 21 14.400.000  
749 215203xx Đỗ Thị Yến Ly ATCL2021 MMT 21 17.500.000  
750 215202xx Trần Thị Mỹ Huyền ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
751 215221xx Đỗ Gia Huy ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
752 215226xx Lê Thị Huyền Trang ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
753 215220xx Lê Xuân Hoàng ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
754 215220xx Lý Gia Hiếu ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
755 215203xx Nguyễn Ngọc Trà My ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
756 215223xx Nguyễn Trần Trung Nguyên ATCL2021 MMT 21 14.400.000  
757 215206xx Đoàn Hải Đăng ATCL2021 MMT 21 13.200.000  
758 215223xx Nguyễn Đình Bảo Long ATCL2021 MMT 21 13.200.000  
759 215223xx Lương Hồ Trọng Nghĩa ATCL2021 MMT 21 13.200.000  
760 215219xx Lê Phú Đức ATCL2021 MMT 21 13.200.000  
761 215210xx Ngô Tuấn Kiệt ATCL2021 MMT 21 13.200.000