Skip to content

“Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2020

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2020.

Mọi công trình nghiên cứu khoa học phù hợp với tiêu chuẩn xét chọn giải thưởng nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Sau Đại học và Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 21/11/2020 đến 16h00 ngày 15/12/2020.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/ci3m23

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin