Skip to content

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, trong đó có các ngành Khoa học máy tính và Thông tin.

Thời gian xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu cụ thể:

–  Tiếp nhận hồ sơ: từ 08h00 ngày 30/11/2020 đến 17h00 ngày 31/12/2020.

– Công tác xét chọn Giải thưởng: từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021.

– Trao Giải thưởng: tháng 5/2021

Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ giải thưởng xem tại: Website Giải thưởng: https://taquangbuuprize.nafosted.gov.vn/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin