Skip to content

Giọt máu hồng - Triệu trái tim

Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2021. Đây là hoạt động nhằm kêu gọi mọi người dân hiến máu, giúp đỡ những con người kém may mắn dành lấy sự sống.

Chương trình diễn ra vào lúc 07h00 ngày 10/4/2021 tại Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM - số 643 Điện Biên Phủ, P.1, Quận 3

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1nBmnh27ea3fjNCP0uwFTWdQXWOqMXCLe4gmapyWMDY/viewform?zarsrc=1303&edit_requested=true

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/nvhsvtphcm/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin