Skip to content

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 trường Đại học Công nghệ Thông tin họp đánh giá ứng viên

Sáng ngày 24/11/2021, tại phòng họp A116, Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) đã tổ chức phiên họp thẩm định, đánh giá ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021. Tham dự phiên họp có GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm – Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở chủ trì phiên họp cùng 08 thành viên Hội đồng.

Hội đồng đã phối hợp với Tổ thẩm định, đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức thẩm định và đánh giáo năng lực ngoại ngữ của từng ứng viên theo các điều kiện, tiêu chí đúng quy định. Tiếp theo, Hội đồng đã thông qua báo cáo thẩm định và lắng nghe, đánh giá cáo khoa học tổng quan của từng ứng viên. Theo đó, Hội đồng đã họp và bỏ phiếu kín tín nhiệm thông qua kết quả thẩm định của từng ứng viên.