Skip to content

IOT Training Class - Ngày khai giảng

Với không khí sôi động, tích cực, buổi khai giảng của lớp IoT Training đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Hôm nay, các bạn sinh viên đã được tìm hiểu về khái niệm cũng như các mô hình ứng dụng IoT, đồng thời bước đầu tiếp cận các thiết bị nhúng.

Chúc cho lớp IoT Training luôn giữ được năng lượng như ngày hôm nay.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/posts/pfbid02344EBX13vPw12jvJc9dTNcYh4hq1QHK821teUN8J4zZ2TZ8MZWPsa3rvvqV3z5m9l

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin