Skip to content

KẾT QUẢ UIT ALGO BOOTCAMP 2021 - ROUND 2021-002

UIT Algo Bootcamp 2021 - Round 2021-002 là sân chơi học thuật dành cho các bạn sinh viên do Khoa học Máy tính tổ chức. Chúc mừng các bạn có tên sau được nhận thưởng của BTC lần này:

1. Trần Trương Phú Túc - Giải xuất sắc 10/10 bài

2. Ngô Văn Tấn Lưu.

3. Huỳnh Viết Tuấn Kiệt

4. Đinh Nhật Minh

Các bạn có thể vào mục Practice để giải các bài tập này, nếu cần thì có thể xem hướng dẫn giải ở mục Editorials.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin