Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 như sau: 

1. Hội đồng 1 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E4.2

2. Hội đồng 2 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E4.4

3. Hội đồng 3 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E4.1

4. Hội đồng 4 : 8h00 ngày 05/01/2023 tại phòng E2.4

Danh sách cụ thể như sau: 

SE501.N11_HĐ

SE501.N11.PMCL_HĐ

Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1482-lịch-báo-cáo-thực-tập-doanh-nghiệp-học-kỳ-1-năm-học-2022-2023.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin