Skip to content

KHÓA HỌC  LẬP TRÌNH PYTHON - CƠ BẢN 

Khóa học Lập trình Python cơ bản do Big Data & Deep Learning Lab - UIT tổ chức. Khóa học dành cho các bạn bạn học sinh PTTH, sinh viên từ năm 1 của các Trường ĐH, CĐ, các bạn muốn chuyển đổi nghề nghiệp từ các ngành khác sang CNTT hoặc muốn phát triển các ứng dụng máy học, khoa học dữ liệu sử dụng Python

Khóa học sẽ được tổ chức online 2 tuần từ 01/09/2021 đến 15/09/2021. Khoá học không yêu cầu kiến thức về lập trình từ trước. Các bạn tham gia khóa học sẽ được thực hành thông qua hệ thống chấm bài tự động

Học phí: 

Audit - free: Dành cho các bạn theo dõi bài giảng

Full-799: Dành cho các bạn tham gia đầy đủ các nội dung lý thuyết và thực hành. Hoàn trả 50% cho các bạn hoàn thành 100% bài tập thực hành vào cuối khoá.

Link đăng ký: https://bit.ly/b2dl-csx101-21

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bigdata.deeplearning.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin