Skip to content

Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề từ Leeds Beckett University, UK

Đăng ký tham dự buổi nói chuyện chuyên đề của diễn giả đến từ Leeds Beckett University, UK:

 

Thời gian: 15g00 ngày 15/5/2015 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng học A106, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Nội dung: Giới thiệu chương trình đào tạo, môi trường học tập tại Leeds Beckett University, UK.

Thông tin về Leeds Beckett Universityhttp://www.leedsbeckett.ac.uk/

Thành phần tham dự: Giảng viên, sinh viên UIT

 

Thông tin đăng ký tham dự (họ/tên, địa chỉ email) gửi về địa chỉ:  .

 

Phòng Quan hệ Đối ngoại