Skip to content

Mùa hè xanh: Thông báo thời gian phỏng vấn online

Mùa hè xanh là hoạt động tình nguyện thường niên của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Nơi mang đến cho các bạn sinh viên những trải nghiệm, vốn sống, giao lưu, kết thêm nhiều bạn bè mới và trách nhiệm xã hội.

Mùa hè xanh thân mời các chiến sĩ tham gia buổi phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn: ngày 09/07 - 10/07

Các bạn vui lòng kiểm tra gmail để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tinh thần hăng hái, phong thái tự tin, và đặc biệt là một trái tim ấm.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin