Skip to content

NGUYỄN ĐỨC HOAN - SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Đức Hoan khoa Kỹ thuật Máy tính đã có bài báo khóa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông, ATC - International Conference on Advanced Technologies for Communications 
Hội nghị ATC 2021 - International Conference on Advanced Technologies for Communications là chuỗi hội thảo khoa học quốc tế được diễn ra hằng năm bởi Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) và Hiệp hội Truyền thông IEEE (IEEE ComSoc). Hội thảo được tổ chức với mục tiêu khuyến khích các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa những kĩ sư, nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng quốc tế về lĩnh vực điện tử, truyền thông và một số chủ chủ đề liên quan như:
• Satellite Communications
• Machine learning for Digital Communications
• Deep learning and Applications in Communications System
• Signal, Image and Video Processing
• Full-duplex communications for 5G & Beyond and IoT applications
• Edge computing for 5G and beyond networks
Link hội nghị: https://atc-conf.org

Bài báo: "Research and Implemenr Embedded Artificial Intelligence in Low - Power Water Meter Reading Device" d sinh viên Nguyễn Đức Hoan thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS Trịnh Lê Huy và KS Nguyễn Mạnh Thảo.

Vào ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó chỉ ra mục tiêu cụ thể: “Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới”. Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tác giả ngày đêm trăn trở làm sao có thể đóng góp một phần tri thức trẻ của mình để nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng này để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh cho quốc gia. Hiện nay ở Việt Nam đã và đang được tiếp tục chứng kiến các hệ thống IoT đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hệ thống camera giám sát thông minh, hệ thống quan trắc chất lượng không khí,... Tuy nhiên hiện nay việc thu thập chỉ số nước vẫn còn thực hiện một cách thô sơ và chưa được tự động hóa hay kết nối với hạ tầng IoT. Do đó tác giả đề xuất ra ý tưởng kết nối toàn bộ đồng hồ nước hiện nay của Việt Nam lại với nhau bằng dự án chế tạo thiết bị tự động nhận diện chỉ số nước không xâm lấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu được tự động thu thập trong một khu vực bán kính hàng ki-lô-mét thông qua hạ tầng IoT sử dụng giao thức LoRaWAN. Thiết bị có chi phí chế tạo và mức tiêu thụ năng lượng thấp, giúp hoạt động lâu dài trong nhiều thập kỷ.
Mọi thông tjn chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Cong nghệ Thông tin