Skip to content

Seminar Ban Lập Trình, kết thúc chuỗi seminar

WebDev Studios trường Đại học Công nghệ Thông tin trong khoảng thời gian qua đã ra mắt các cộng tác viên và tổ chức các buổi training giúp các bạn làm quen, cải thiện các kỹ năng cần thiết của mình.

Seminar Lập trình là hoạt động cuối cùng đánh dấu sự kết thúc tốt đẹp của chuỗi Seminar, với sự tham gia, đóng góp của đông đảo các bạn cộng tác viên.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/webdevstudios.org

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin