Skip to content

Sinh viên 5 Tốt - Một hành trình hơn cả danh hiệu

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong cả nước nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đồng nghĩa với việc bạn sẽ trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu về các mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập trong suốt năm học. Vì vậy, những chuyển biến tích cực về các mặt trên là điều mà mỗi cá nhân tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” cảm nhận được đầu tiên về bản thân mình.

Trong năm học 2018 - 2019, Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã vinh danh:
- 79 Sinh viên 5 Tốt cấp Khoa
- 63 Sinh viên 5 Tốt cấp Trường (trong đó có 5 Sinh viên 5 Tốt Tiểu biểu, 7 Sinh viên 5 Tốt nhiều năm liền)
- 01 Tập thể Sinh viên 5 Tốt (lớp ANTN2016)

Cũng trong năm học, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM cũng vinh danh:
- 4 Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Quốc gia TP.HCM (Trong đó có 1 Sinh viên 5 Tốt tiểu biểu cấp ĐHQG-HCM, và 1 Sinh viên 5 Tốt ĐHQG-HCM nhiều năm liền

Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương:
- 4 Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố
- 01 tập thể Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố (lớp ANTN2016)

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương:
- 02 Sinh viên 5 Tốt cấp Trung Ương
- 01  tập thể Sinh viên 5 Tốt cấp Trung Ương (lớp ANTN2016)

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường được vinh danh tại Gala Tự hào Tuổi trẻ UIT 2019

Danh hiệu là thành quả cho sự phấn đấu toàn diện của sinh viên UIT

Là niềm tự hào, sự hãnh diện của mỗi bạn sinh viên

Đó còn là sự cố gắng của cả tập thể

Sinh viên UIT được vinh danh Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Quốc gia TP.HCM .

Sinh viên  UIT được vinh danh Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu và nhiều năm liền của ĐHQG-HCM

Vinh danh Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố

Vinh danh Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương
Sinh viên Võ Minh Thiện và sinh viên Lê Hoàng Minh Sơn
đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương