Skip to content

Sinh viên khoa Kỹ thuật Máy tính bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến

Hôm nay (6/03/2020), khoa Kỹ thuật Máy tính đã tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến UIT đang áp dụng.

Như vậy, đã có 2 khoa tổ chức bảo vệ khóa luận theo hình thức này. Đây là nét nổi bật trong tình hình dịch nCoV-19 đang diễn biến khá phức tạp và cũng nằm trong các biện pháp phòng chống dịch của nhà Trường đề ra.

Chúc các bạn sinh viên khoa KTMT bảo vệ khóa luận đạt thành tích thật cao!