Skip to content

Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Anh đầu vào năm 2021

Phòng Đào tạo Đại học gửi kết quả kỳ thi tiếng Anh đầu vào năm 2021 tại link: https://link.uit.edu.vn/uke5U

Kết quả xếp lớp Anh văn trong chương trình đào tạo (từ ENG01 đến ENG05 tùy loại chương trình) sẽ được thể hiện trong thời khóa biểu của sinh viên.

Một số lớp đang sắp xếp để có thời khóa biểu hợp lý cho sinh viên nên chưa hiển thị trong thời khóa biểu.

Các sinh viên được xếp học Anh văn sơ cấp 1, 2 có thể liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ của Trường để ghi danh.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/0Jg0KC

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin