Skip to content

Thông báo Kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV đợt 1 năm 2021 cấp trường - khoa Hệ thống Thông tin

Xin Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Hệ thống Thông tin đã có kết quả ĐẠT trong đợt xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1/2021.Khoa đã có 9/10 đề tài có kết quả đạt, chiếm tỷ lệ đạt 90,0%, gồm các đề tài: .

1.HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ ĐẾM XE VÀ ĐO TỐC ĐỘ.

2. ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TỰ TẬP GYM DỰA TRÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

3. HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẤM ĐIỂM THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MOBILE

4. DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN DỰA TRÊN TIẾP CẬN MÁY HỌC

5. PHÂN LOẠI TRANG PHỤC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

6. PHÂN LỚP PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG KHÔNG ẢNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC

7. HỆ THỐNG HỎI ĐÁP DỰA TRÊN BỘ DỮ LIỆU CÂU HỎI TỰ NHIÊN 

8. DỰ BÁO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ DỰA VÀO MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ HỌC SÂU VỚI LSTM 

9. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN SANG CÂU TRUY VẤN SQL TRONG TIẾNG VIỆT

Xin chúc mừng và cảm ơn các Thầy/Cô GVHD đã tận tình hướng dẫn các bạn trong quá trình nghiên cứu và viết đề cương. Chúc các bạn sinh viên sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.

Thông tin chi tiết: https://bom.to/HbVH290oSotvHT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin