Skip to content

Thông báo mua bảo hiểm y tế năm 2021.

Phòng Công tác Sinh viên vừa ra thông báo về việc mua bảo hiểm y tế năm 2020 cho sinh viên. Theo thông báo này, sinh viên cần lưu ý các điểm sau:

  1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế qua số tài khoản: 25083649, Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn, chủ tài khoản Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  2. Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh theo hướng dẫn sau: nhấp vào link http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên ->  sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2021. (Lưu ý: Sinh viên chỉ được đăng ký những bệnh viện nằm trong danh mục quy định)
  3. Sinh viên đóng tiền từ ngày ra thông báo cho đến 16h00 ngày 16/12/2020

Mọi thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: PDF icon tb_mua_bhyt_2021.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin