Skip to content

Thông báo về việc mở lớp học lại môn tiếng Anh II - chương trình tiên tiến

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ, Văn phòng các chương trình đặc biệt có dự định sẽ mở lại môn tiếng Anh II trong học kỳ 2  năm học 2020-2021.

Sinh viên có nguyện vọng học lại vui lòng phản hồi về địa chỉ email: hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng các chương trình đặc biệt  (E2.1) để đăng ký học phần.

Lịch học dự kiến: sáng thứ 3, chiều thứ 5 và sáng thứ 6 (lớp sẽ học 2-3 buổi/tuần, tùy lịch học sinh viên). Sinh viên có thể lựa chọn các buổi phù hợp của các thứ 3, 5, 6 và 7.

Hạn cuối đăng ký đến hết ngày 8/5/2021. Lớp học chỉ được mở khi có ít nhất 10 sinh viên đăng ký.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/j15dee

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin