Skip to content

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tham gia trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học

Ngày 20/11/2020, Đại học Quốc gia TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQG-HCM lần V và Lễ Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Tại Đại hội, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) tham gia trưng bày một số sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường trong 5 năm. Các sản phẩm này có tính ứng dụng thực tiễn, sáng tạo, và đóng góp vì lợi ích của cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Gian hàng của Trường ĐHCNTT

Gian hàng của Trường ĐHCNTT

Tin: Dương Kim Thùy Linh