Skip to content

UIT ALGO BOOTCAMP 2021 - ROUND 2021-003

Mời các bạn sinh viên tham gia Contest AlgoBootcamp - Round 2021-003

Cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 13h00 - 18h00 ngày 24/07/2021

Đề thi gồm 10 bài.

Phần thưởng dành cho các bạn sinh viên đạt thành tích cao sẽ là một trong các loại sau: balo, áo T-shirt, thẻ điện thoại

Đối tượng nhận phần thưởng

Hướng dẫn giải các bài thi, và công bố danh sách nhận thưởng sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/7/2021

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin