Skip to content

XÉT TUYỂN BỔ SUNG SINH VIÊN VÀO CÁC LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG KHÓA 2019

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài năng khóa 2019.

Khi theo học Chương trình Kỹ sư tài năng, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau :

 • Chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế.
 •  Sinh viên được ưu tiên định hướng đào tạo chuyên sâu để tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng.
 • Sinh viên sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm và có học vị từ Tiến sĩ trở lên.
 • Được ưu tiên hỗ trợ đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
 • Bằng cấp sau khi tốt nghiệp sẽ được ghi tốt nghiệp Hệ đào tạo tài năng (đây là một ưu thế rất lớn khi xin việc), cũng như được xem xét học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.
 • Ngoài ra, nhà trường sẽ có những suất học bổng dành cho những sinh viên đạt kết quả học tập tốt.

Các sinh viên đăng ký xét tuyển cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Có số tín chỉ tích lũy theo tiến độ chương trình đào tạo đạt trên 90%.
 • Có điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.
 • Ưu tiên cho các sinh viên có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic Tin học, các kỳ thi về An toàn thông tin, đoạt các giải thưởng về Tin học…
 • Tuyển bổ sung sinh viên vào lớp Kỹ sư tài năng khóa 2019
 • Tất cả các sinh viên chính quy khóa 2019 đang theo học khoa Mạng máy tính và Truyền thông và các Khoa/Bộ môn của Trường.
 • Có điểm trung bình tích lũy đến hết HK1 2020-2021 >= 7,5.

Thời gian đăng ký xét tuyển đến hết ngày  07/3/2021 tại Văn phòng khoa Mạng máy tính và Truyền thông, phòng E8.2 hoặc nộp hồ sơ online đến cô Phạm Thị Nhung qua email:

Hồ sơ xét tuyển gồm đơn xin xét tuyển https://nc.uit.edu.vn/.../Don-dang-ky-xet-tuyen-cac-CT-DB… và các bằng khen, giấy khen (nếu có)

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ xét tuyển căn cứ theo số lượng hồ sơ dự tuyển, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Khoa sẽ trình Ban điều hành chương trình tài năng của Trường để ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin