Skip to content

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

Câu lạc bộ AI khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin kỳ này sẽ mang tới cho các bạn sinh viên về những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python. Để tiếp tục chuỗi bài viết, lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm của kiểu dữ liệu, toán tử, các câu lệnh cơ bản và những lỗi thường gặp trong Python. Tuy đây là các khái niệm đơn giản nhưng cũng chính là nền tảng để ta có thể hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình này.

Nội dung bài viết lần này gồm:

  1. Các kiểu dữ liệu và biến trong Python
  2. Các ghi chú lệnh trong Python
  3. Các loại toán tử trong thường dùng trong Python
  4. Các kiểu xuất dữ liệu
  5. Cách nhập dữ liệu từ bàn phím
  6. Các lỗi thường gặp
  7. Kết luận

Mời các bạn cùng tác giả Lê Bảo Huy và Hoàng Hưng khám phá những khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ Python tại đây:http://tutorials.aiclub.cs.uit.edu.vn/.../20/python-bai-2/

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin