Skip to content

CHATBOT HỖ TRỢ KIẾN THỨC NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Chatbot là phần mềm giúp tương tác tự động với người dùng thông qua giao diện chat Facebook của câu lạc bộ AI khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đây là sản phẩm thuộc đề tài sinh viên NCKH do Nguyễn Lê Anh Quân và Dương Đình Thắng lớp KHCL2019 xây dựng hoàn toàn từ dưới lên mà không sử dụng sẵn API của một bên thứ ba.

 Đối với chatbot được phát triển bởi CLB AI có những chức năng chính sau:

  • Tổng hợp thông tin về môn Nhập môn Lập trình dạy tại trường ĐHCNTT (sẽ trả lời các dạng các câu hỏi như: Môn NMLT học gì?, ....).
  • Hướng dẫn các cú pháp, ví dụ các cấu trúc điều khiển trong C/C++ (sẽ trả lời các dạng các câu hỏi như: cú pháp của vòng lặp for, ví dụ về con trỏ, con trỏ có tác dụng gì .....).
  •  Một số ví dụ về hướng tư duy lập trình bao gồm video hướng dẫn, flowchart demo .... (sẽ trả lời các dạng các câu hỏi như: video hướng dẫn về hàm, câu số 2 lưu đồ thuật toán ....) 
  •  Một chức năng plus đó là ....."bật" lại người hỏi nếu .... "hỏi căng quá" 

Chương trình đang trong quá trình hoàn thiện nên rất mong các bạn vui lòng dùng thử và góp ý tại trang sau:

https://www.facebook.com/botforprogramming

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin