Skip to content

Chúc mừng sinh viên đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học ISBM2020

Bài báo “Emotion recognition in customer service: An approach for small and medium-sized enterprises” do sinh viên Trương Huỳnh Trung Nghĩa - CTTT 2015 thực hiện đã được đăng tại Hội nghị Khoa học ISBM2020. Tác phẩm có sự hướng dẫn của TS. Cao Thị Nhạn.

Nghiên cứu tập trung vào nhận diện cảm xúc, các ưu nhược điểm của các thuật toán nhận diện cảm xúc, các dịch vụ đám mây mà cụ thể là Amazon Web Services, và áp dụng các kiến trúc phần mềm để xây dựng ứng dụng dễ quản lý, nâng cấp và có thể tái sử dụng. Kết quả thực nghiệm xây dựng thành công ứng dụng tích hợp hệ thống nhận diện cảm xúc và cảnh báo vào tính năng thanh toán.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin